Now showing items 1-1 of 1

  • Pedersen, Hege Lid (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Det er viktig å anvende teorier fra andre disipliner enn informatikk for å gi et mer nyansert bilde av fagfeltet enn hva det selv klarer å gi. Informatikk er mer enn programmering og det trengs mer enn ren teknisk kunnskap ...