Now showing items 1-1 of 1

  • Olaj, Tomas Attila Paulsen (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i fjernledelse eller langdistanseledelse sett ut fra en leders perspektiv i Fiskeridirektoratet. Det viser seg at enkelte ledere i Fiskeridirektoratet får operativ erfaring med ...