Now showing items 1-1 of 1

  • Norseng, Per Andreas (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    I tradisjonell elektronikk er det to hovedproblemer som må løses i fremtidige aplikasjoner: effektforbruk og hastighet. Når det gjelder effektforbruk kan dette blant annet reduseres ved å benytte seg av såkalt ultra ...