Now showing items 1-1 of 1

  • Monsø, Mari Therese (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Målet med oppgaven er å finne svar på en problemstilling som består av en praktisk, og en teoretisk del. Den praktiske delen av problemstillingen er Hvordan kan brukbarheten forbedres i nettbutikken Lille Vinkel Sko? , ...