Now showing items 1-1 of 1

  • Lorentzen, Ronny (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Design av mobile systemer har gitt systemutviklere nye problemstillinger som man ikke før har møtt. Innenfor CSCW har to teoretiske retninger hver sin tilnærming til hvordan slik design bør foregå : Cognitive science ...