Now showing items 1-1 of 1

  • Lorentzen, Ole Jacob (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Ved avbildning i grunne farvann med aktiv sideseende sonar er ytelsen begrenset av signal som har blitt reflektert flere ganger fra både havbunnen og overflaten. Dette er kjent som multipaths på grunn av alle de alternative ...