Now showing items 1-1 of 1

  • Holmann, Terje (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Sammendrag Etterspørselen etter nye og avanserte tjenester i telekommunikasjonsnettverk øker konstant. En åpning av de tradisjonelle telcom-domenene for tredjeparts tjenesteutvikling vil gjøre det mulig for applikasjoner ...