Now showing items 1-1 of 1

  • Fridtun, Dag (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Denne oppgaven tar for seg tillit til elektronisk valg, og hvorvidt det er mulig å lage elektroniske valgsystem som velgerne kan ha tillit til. For at en velger skal kunne ha tillit til et elektronisk valgsystem, må han ...