Now showing items 1-1 of 1

  • Frøystad, Svein (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    I denne studien har jeg undersøkt hvilken rolle IT-arkitektur spiller for digital tjenesteinnovasjon. Forskningsarbeidet har vært utført på min arbeidsplass i Skandiabanken. IT-arkitekturen er studert ut i fra nøkkelfaktorene ...