Now showing items 1-1 of 1

  • Fardal, Frank Sætrehaug; Hauge, Aud Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Forskningsarbeidet i denne oppgaven har vært rettet mot tilgjengelighet for blinde mennesker på internett. Vi har forsøkt å kartlegge hvilke hindringer blinde møter ved bruk av tjenester på internett. Vi gjorde et utvalg ...