Now showing items 1-1 of 1

  • Eide, Asbjørn (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Masteroppgaven dreier seg om utforming og implementasjon av et UML utviklingsverktøy som utnytter et Model/View konsept hvor viewet kan se helt annerledes ut enn modellen. Som eksempel skal det utvikles et verktøy som har ...