Now showing items 1-1 of 1

  • Edvartsen, Yvonne (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Mobiltelefonens omfang øker stadig og til tross for at bruken av NFC- og RFID-teknologi er på fremmarsj, er befolkningen ennå relativt ukjent med denne formen for fysisk interaksjonsdesign. Konseptet er i seg selv veldig ...