Now showing items 1-1 of 1

  • Dahl, Karl Ivar (Master thesis / Hovedoppgave, 1998)
    Helt siden midten av 60-tallet har man forsøkt å lage elektroniske pasientjournaler,men arbeidet har vist seg å være overraskende vanskelig. I dag beskrives en elektronisk journal fortsatt som en fremtidsvisjon for de ...