Now showing items 1425-1444 of 3365

 • Meisal, Roger; Rounge, Trine Ballestad; Christiansen, Irene Kraus; Eieland, Alexander Kirkeby; Worren, Merete Molton; Molden, Tor; Kommedal, Øyvind; Hovig, Eivind; Leegaard, Truls Michael; Ambur, Ole Herman (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Sensitive and specific genotyping of human papillomaviruses (HPVs) is important for population-based surveillance of carcinogenic HPV types and for monitoring vaccine effectiveness. Here we compare HPV genotyping by Next ...
 • Holland, Petter; Knævelsrud, Helene; Søreng, Kristiane; Mathai, Benan John; Lystad, Alf Håkon; Pankiv, Serhiy; Bjørndal, Gunnveig Toft; Schultz, Sebastian; Lobert, Viola; Chan, Robin B; Zhou, Bowen; Liestøl, Knut; Carlsson, Sven R; Melia, Thomas J; Di Paolo, Gilbert; Simonsen, Anne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  A fundamental question is how autophagosome formation is regulated. Here we show that the PX domain protein HS1BP3 is a negative regulator of autophagosome formation. HS1BP3 depletion increased the formation of LC3-positive ...
 • Winther, Bård Eirik (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Sport analytic systems have had an increasing interest in the past few years, with advancements automatizing otherwise tedious and time consuming tasks. However, these systems are still not able to perform semantic analysis ...
 • Newaz, Fahd Bin Malek (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  This thesis is an exploratory study of technology use among the elderly. The study is part of the MECS (Multimodal Elderly Care Systems) project. As part of the study, qualitative data has been collected using multiple ...
 • Refsum, Vetle Kind (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
 • Kaasbøll, Jens Johan; Smørdal, Ole (Journal article / Tidsskriftartikkel, 1996)
  Computer systems are increasingly being used for communication and coordination of work, while object-oriented modelling techniques aim at modelling the problem domain of the computer system. Current techniques have been ...
 • Oskarsen, Johanne Svanes (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  This Master’s thesis describes two case studies of mobile delivery robots operating in hospitals by moving equipment and goods between depart- ments where human employees work. Through contextual interviews with employees ...
 • Erikstad, Ida Aspeslåen (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Denne oppgaven tar for seg hvordan unge tenåringer benytter humor i sin onlinehverdag. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet meg av teori som omhandler digitale medier og humor, samt kvalitative og kvantitative ...
 • Larsen, Ida Viksveen (Master thesis / Hovedoppgave, 2008)
  Sammendrag Denne oppgaven undersøker humor om kjønn og sex i e-post. Sentrale problemstillinger er: Hva er det som kjennetegner humor om kjønn og sex på internett, med hovedfokus på e-post? Hvilke former for relasjoner ...
 • Yari, Mona Isabelle (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
  Regjeringen setter hvert år høyere krav og større forventinger til en bedre helsesektor, som fokuserer på god pasientbehandling. For å oppnå dette er fokus på teknologiutvikling stort, og det er også en forutsetning for ...
 • Hørven, Christine (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Det å bevege seg fra grafiske bruker grensesnitt (GUI) til fysiske bruker grensesnitt (TUI) åpner for mange nye muligheter. Når vi interagerer med en vanlig pc hvor operativsystemet er begrenset til en pekeenhet, er det ...
 • Nielsen, Jon Magne (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
  Denne oppgaven ser på bruken av elektronisk ID i statlige etater i Norge i dag. Det ses spesielt på om bruken av tekologien PKI er en god løsning på etatenes behov på dette området. Som utgangspunkt for analysen er det ...
 • Raaum, Nora (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Eye tracking kan oversettes til blikksporing på norsk, og er en teknologi som sporer menneskets øyebevegelser, og til enhver tid vet akkurat hvor mennesket som blir sporet ser. Hensikten med denne oppgaven var å se på ...
 • Krystad, Eivind (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
  I denne hovedfagsoppgaven har jeg sett på tjenestekvaliteten mellom et IPv4 nettverk og et IPv6 nettverk. For å se hvordan tjenestekvalitet kan bli bevart mellom disse, har oppgaven fått en naturlig vinkling mot migrering. IPv4 ...
 • Husabø, Eirik Andreas (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Bruken av internett er sterkt voksende og det kommer til stadighet nye tjenester og applikasjoner som behøver mer båndbredde for å oppnå god kvalitet. Content Delivery Networks (CDN) bidrar med å levere innholdet nærmere ...
 • Windvik, Trine Dunker (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
 • Orthe, Nils Kristian (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
  The work presented in this thesis is concerned with the estimation of snow cover area based on multi-temporal Radarsat images from Heimdalen in Jotunheimen, Norway. An analysis of the temporal development of the backscattering ...
 • Tran, Dinh Uy (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Denne mastergradsstudien omhandler Sykehuspartner s Information Technology Infrastructure Library s (ITIL) Event Management (EM) og ble utført innen programmet IT og Ledelse ved Universitetet i Oslo. ITIL er et rammeverk ...
 • Nygård, Tone Kirsti (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Det stilles stadig høyere krav til effektivitet og produktivitet fra kunnskapsarbeideren. Det forventes for eksempel at det skal leveres langt raskere konklusjoner på store oppgaver nå enn tidligere. Denne masteroppgaven ...
 • Edvartsen, Yvonne (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
  Mobiltelefonens omfang øker stadig og til tross for at bruken av NFC- og RFID-teknologi er på fremmarsj, er befolkningen ennå relativt ukjent med denne formen for fysisk interaksjonsdesign. Konseptet er i seg selv veldig ...