Now showing items 47-52 of 52

 • Johansen, Ola (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  ADOLESCENTS´ VIEWS ON SELF MEDICATION WITH OTC ANALGESICS INVESTIGATED BY FOCUS GROUP INTERVIEWS Background: The use of OTC analgesics among adolescents is widespread. Little is known about why they use it. Objective: This ...
 • Dahli, Mina Anette Piiksi (Master thesis / Prosjektoppgave, 2010)
  Bakgrunn: Ungdomstiden er en periode preget av gjennomgående endringsprosesser på mange områder av livet. I ungdomstiden legges vanemønstre for videre helse. Det er interessant å se på hvordan ungdom selv oppfatter helse, ...
 • Søraas, Ingrid Cathrine Vasli (Master thesis / Prosjektoppgave, 2009)
  Det er høyst sannsynlig at den mest hensiktsmessige måten å organisere utredning av demens i primærhelsetjenesten er ved å gjøre dette i et samarbeid mellom et demensteam bestående av en sykepleier og eventuelt en ergoterapeut ...
 • Størdal, Ingvild Madland (Master thesis / Prosjektoppgave, 2012)
  Sykefraværet blant gravide har endret seg fra 1985 frem til i dag. Det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen fra 1985 til tidlig på -90 tallet da forskningen i denne tidsperioden kun er basert på spørreundersøkelser ...
 • Darvishi, Somaye; Salaman, Mana (Master thesis / Prosjektoppgave, 2013)
  Vitamin D-mangel er et utbredt problem blant mange ikke-vestlige innvandrerkvinner i Norge, noe som utgjør en stor helseutfordring da innvandrere står for en ikke ubetydelig del av landets befolkning. Vi vet lite om hvordan ...
 • Ellevold, Hilde Vorpenes (Master thesis / Prosjektoppgave, 2008)
  ABSTRACT Vitamin K is best known as an essential factor for blood clotting. During the last years we have also seen that vitamin K may protect against osteoporosis/fractures, atherosclerosis, hepatocarcinoma development ...