Now showing items 44-52 of 52

 • Nausthaug, Sarah Wenstrand (Prosjektoppgave, 2012)
  Conversations with Argentinean mothers about breastfeeding Background Today the benefits of breastfeeding are well known. WHO estimates that increasing the duration of exclusive breastfeeding may reduce child mortality ...
 • Hosami, Kristina Aanesen; Muggerud, Birgit Flattum (Master thesis / Prosjektoppgave, 2004)
  Bakgrunn Bruken av antipsykotika blant demente sykehjemsbeboere er utbredt. Den terapeutiske effekten av behandlingen er begrenset og dårlig dokumentert. Alvorlige bivirkninger som svekket kognisjon, tardive dyskinesier, ...
 • Ghomi, Arash Khandashpour (Master thesis / Prosjektoppgave, 2010)
  The aim of this study is to study a possible social gradient for testicular cancer in Norway, and assess whether the gradient has changed since 1960. Testicular cancer has traditionally been considered a cancer of the ...
 • Johansen, Ola (Master thesis / Prosjektoppgave, 2006)
  ADOLESCENTS´ VIEWS ON SELF MEDICATION WITH OTC ANALGESICS INVESTIGATED BY FOCUS GROUP INTERVIEWS Background: The use of OTC analgesics among adolescents is widespread. Little is known about why they use it. Objective: This ...
 • Dahli, Mina Anette Piiksi (Master thesis / Prosjektoppgave, 2010)
  Bakgrunn: Ungdomstiden er en periode preget av gjennomgående endringsprosesser på mange områder av livet. I ungdomstiden legges vanemønstre for videre helse. Det er interessant å se på hvordan ungdom selv oppfatter helse, ...
 • Søraas, Ingrid Cathrine Vasli (Master thesis / Prosjektoppgave, 2009)
  Det er høyst sannsynlig at den mest hensiktsmessige måten å organisere utredning av demens i primærhelsetjenesten er ved å gjøre dette i et samarbeid mellom et demensteam bestående av en sykepleier og eventuelt en ergoterapeut ...
 • Størdal, Ingvild Madland (Master thesis / Prosjektoppgave, 2012)
  Sykefraværet blant gravide har endret seg fra 1985 frem til i dag. Det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen fra 1985 til tidlig på -90 tallet da forskningen i denne tidsperioden kun er basert på spørreundersøkelser ...
 • Darvishi, Somaye; Salaman, Mana (Master thesis / Prosjektoppgave, 2013)
  Vitamin D-mangel er et utbredt problem blant mange ikke-vestlige innvandrerkvinner i Norge, noe som utgjør en stor helseutfordring da innvandrere står for en ikke ubetydelig del av landets befolkning. Vi vet lite om hvordan ...
 • Ellevold, Hilde Vorpenes (Master thesis / Prosjektoppgave, 2008)
  ABSTRACT Vitamin K is best known as an essential factor for blood clotting. During the last years we have also seen that vitamin K may protect against osteoporosis/fractures, atherosclerosis, hepatocarcinoma development ...