Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:58:32Z
dc.date.available2013-03-12T10:58:32Z
dc.date.issued2003en_US
dc.date.submitted2003-04-24en_US
dc.identifier.citationSteen, Christian. Ansvarsgjennombrudd i konsernforhold. Spesialoppgave, University of Oslo, 2003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18848
dc.description.abstractAksjeselskapsformen i vid forstand, er regulert i to parallelle lover, begge av 13. juni 1997, henholdsvis ”Lov om aksjeselskaper” (aksjeloven) nr. 44 og ”Lov om allmennaksjeselskaper” (allmennaksjeloven) nr. 45. Eiernes heftelse reguleres i begge lovers § 1-2: ”(1) Aksjeeierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser. (2) Aksjeeierne plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større utstrekning enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen.” Denne ansvarsreguleringen skiller aksjeselskapet fra de fleste andre selskapsformer. Den klare hovedregel i norsk rett er altså at aksjeeierne ikke hefter overfor selskapets kreditorer, jfr. aksjeloven (asl) og allmennaksjeloven (asal) § 1-2, 1. ledd. Dette gjelder også morselskap i konsern. Kan det i konsernforhold med heleide datterselskap likevel tenkes situasjoner hvor morselskapet hefter overfor datterselskapets kreditor? Dette er oppgavens hovedproblemstilling. En slik eventuell heftelse for morselskapet overfor datterselskapets kreditorer må forutsette et særskilt grunnlag.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAnsvarsgjennombrudd i konsernforholden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-08-07en_US
dc.creator.authorSteen, Christianen_US
dc.subject.nsiVDP::340en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Steen, Christian&rft.title=Ansvarsgjennombrudd i konsernforhold&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2003&rft.degree=Spesialoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36272
dc.type.documentSpesialoppgaveen_US
dc.identifier.duo10256en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Magnus Aarbakkeen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18848/2/Spesialoppgavex10xvtx-xAnsvarsgjennombruddxixkonsernforholdx.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata