Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:29:14Z
dc.date.available2013-03-12T10:29:14Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-04-23en_US
dc.identifier.citationAsskali, Amine. Selskapsinteressen i norsk rett. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18691
dc.description.abstractTemaet i avhandlingen er "selskapsinteressen". Hva ligger i begrepet? Er det aksjonærenes antatte interesse i (maksimering av profitt? Er det (også) de ansattes interesse, kreditorenes interesse, lokalsamfunnets interesse? Begrepet fremgår verken av de norske eller de nordiske aksjelovene. Begrepet synes å være synonymt med aksjonærinteressen. Et syn som bunner i at det er aksjonærene som er inne med aksjekapitalen og således risikoen for den. Forarbeider og rettspraksis viser at selskapsinteressen omfatter noe mer og annet enn kun aksjonærinteressen. De etterlater et forholdsvis klart inntrykk av at ledelsen også skal ta hensyn til andre interesser, i første rekke kreditorene, de ansatte og lokalsamfunnet.nor
dc.description.abstractThe theme of the thesis is the "interest of the company". What is the concept? Is it the shareholders' alleged interest in the (maximization of) profit? Is it (also) the employees' interest, the creditors' interest, community interest? Term appears neither of the Norwegian or Nordic Companies Acts. The term seems to be synonymous with shareholder interest. A vision that stems from that it's the shareholders who provides with the share capital and thus the risk of it. Preparatory and case law shows that the company interest include something more and different than just shareholder interest. They leave a fairly clear impression that the management should also take into account other interests, primarily creditors , employees and local community.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleSelskapsinteressen i norsk retten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-08-27en_US
dc.creator.authorAsskali, Amineen_US
dc.subject.nsiVDP::340en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Asskali, Amine&rft.title=Selskapsinteressen i norsk rett&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25468en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo101334en_US
dc.contributor.supervisorBeate Sjåfjellen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18691/1/101334.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata