Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:08:44Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2010-01-06en_US
dc.identifier.citationOlsen, Beate. Mindfulness og det problematiske selvet. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18577
dc.description.abstractDe senere årene har mindfulness blitt et mye omtalt begrep innen psykologisk forskning og behandling. Mindfulness er et relativt nytt begrep i vestlig psykologi, men i østlig tradisjon og særlig innen buddhismen, er kultivering av mindfulness ved bruk av meditasjonsteknikker en del av en 2500 år gammel tradisjon for lindring og frigjøring fra psykologisk lidelse. Forskningslitteraturen rundt mindfulness har primært fokusert på effekter av ulike kliniske intervensjonsprogrammer hvor meditasjon eller andre teknikker for fremming av mindfulness er en sentral del. Selv om man har funnet at disse behandlingsprogrammene har en rekke positive effekter på psykisk helse, gir litteraturen ikke et entydig bilde av hvilke psykologiske prosesser som er involvert i mindfulness, og hvordan konseptet skal forstås på teoretisk og operasjonelt nivå. En av grunnene til dette kan være at mindfulness med sine røtter i østlig tradisjon og buddhisme, byr på utfordringer når det skal ”oversettes” til vestlig psykologisk terminologi og vitenskapelige postulater og prinsipper. Denne oppgaven er et selvstendig teoretisk prosjekt hvor jeg søker å besvare spørsmålet om hva mindfulness er og hvordan mindfulness kan forstås i termer av psykologiske prosesser som er involvert. For å finne svar på dette har jeg sett nærmere på mindfulnesskonseptet slik det beskrives i den buddhistiske tradisjonen og i vestlig psykologi. Både i vestlig- og buddhistisk psykologi står selvbegrepet sentralt, men de to tradisjonene ser tilsynelatende ut til å ha ganske ulik oppfatning av hvordan vi er best tjent med å forholde oss til selvet. I vestlig klinisk psykologi har man ofte som mål å etablere en mer stabil følelse av identitet, selvfølelse og mer adaptive selvskjemaer, mens man i den buddhistiske tradisjonen søker frigjøring fra selvet ved hjelp av blant annet mindfulness-meditasjon. Jeg har derfor fokusert spesielt på de to tradisjonenes forståelse av selv-begrepet for å belyse hva mindfulness er, og hvordan mindfulness er relatert til psykologiske prosesser forbundet med psykologisk lidelse eller velvære. Begge tradisjoner anerkjenner at måten vi representerer oss selv for oss selv har stor betydning. Basert på teori og nyere empirisk forskning kan det se ut til at mindfulness kan beskrives som en bevissthetstilstand hvor selvfokusert oppmerksomhet endrer karakter slik at den blir adaptiv framfor dysfunksjonell.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMindfulness og det problematiske selveten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-24en_US
dc.creator.authorOlsen, Beateen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Olsen, Beate&rft.title=Mindfulness og det problematiske selvet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24348en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo98234en_US
dc.contributor.supervisorEva Elisabeth Aspaas Skoeen_US
dc.identifier.bibsys100705146en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18577/2/Hovedoppgave.xMindfulnessxogxdetxproblematiskexselvet.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata