Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:03:14Z
dc.date.available2015-02-26T23:30:15Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-30en_US
dc.identifier.citationRommetveit, Guro Halvorsen, Bøhmer, Tone Marie, . Utvikling av tidlig fokusert oppmerksomhet. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18570
dc.description.abstractFokusert oppmerksomhet er en viljestyrt og aktiv form for oppmerksomhet som gjennomgår en betydelig utvikling i løpet av andre leveår. I litteraturen argumenteres det for at både aspekter ved de sosiale omgivelsene og barnets temperament kan påvirke utviklingen av denne evnen. Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengene mellom ulike typer atferd hos mor og barnets fokuserte oppmerksomhet i samspillssekvenser ved 12 og 18 måneder. Vi ønsket også å undersøke om negativ emosjonalitet (frustrasjon og frykt) hos barnet var relatert til fokusert oppmerksomhet og om mors støttende atferd eller invaderende stil medierer sammenhengene. Vår studie er en delstudie av det mer omfattende longitudinelle prosjektet Småbarn med deprimerte mødre, som har som formål å undersøke risiko for psykopatologi hos barn av mødre med klinisk depresjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Nic Waals Institutt og Psykologisk Institutt ved UIO. Vår studie baserer seg på et utvalg på 25 mødre og deres barn. Vi undersøker ikke gruppeforskjeller, men ser på mødregruppen i sin helhet. En semistrukturert prosedyre for samspillsobservasjon (Qualitative ratings of Parent Child Interaction) ble benyttet for å måle aspekter ved mor atferd og barnets fokuserte oppmerksomhet ved 12 og 18 måneder. Fem variabler for morsatferd blir brukt i våre analyser: sensitivitet, invadering, emosjonell utilgjengelighet, uttrykt varme og kognitiv stimulering. Barnets fokuserte oppmerksomhet ble også skåret i samspillsobservasjonen. Vi hadde i tillegg vi mål på dimensjonene frykt, frustrasjon og oppmerksomhet fra temperamentsspørreskjemaet Infant Behavior Questionnaire (IBQ). Vi fant en høy sammenheng mellom mors atferd og barnets fokuserte oppmerksomhet i samspillet ved 12 måneder, men ikke ved 18 måneder. Resultatene fra krysskorrelasjonelle analyser var i overensstemmelse med en antagelse om at mors uttrykte varme påvirker barnets fokuserte oppmerksomhet over tid. Sammenhengen mellom barnets temperamentsmål av frykt og frustrasjon ved 12 måneder og fokusert oppmerksomhet ved 18 måneder var mer kompleks. Resultatene kan delvis sies å være i overensstemmelse med en antagelse om at høyt frustrasjonsnivå kan forstyrre for fokusert oppmerksomhet og eksplorering i lek. Vi benyttet Baron og Kennys prosedyre for analyse av medierte effekter og fant støtte for at mors varme fungerte som en mellomliggende variabel. Samlet sett gav resultatene en støttet antagelse om at både mors atferd og barnets emosjonelle stil er relatert til tidlig fokusert oppmerksomhet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUtvikling av tidlig fokusert oppmerksomhet : i lys av samspill mellom mor og barnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-04-09en_US
dc.creator.authorRommetveit, Guro Halvorsenen_US
dc.creator.authorBøhmer, Tone Marieen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rommetveit, Guro Halvorsen&rft.au=Bøhmer, Tone Marie&rft.title=Utvikling av tidlig fokusert oppmerksomhet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24344en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo96220en_US
dc.contributor.supervisorBjørg Grova og Anne Mari Torgersenen_US
dc.identifier.bibsys10078500xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18570/2/Utvikling_av_tidlig_fokusert_oppmerksomhet.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata