Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:07:55Z
dc.date.available2013-03-12T10:07:55Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-27en_US
dc.identifier.citationAartun, Kjersti Reisæter, Tisløv, Ingvild Stjernen, . Fra kaos til samarbeid. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18567
dc.description.abstractHovedoppgaven omhandler foreldres opplevelse av den familiebaserte behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO). Studien er basert på syv kvalitative intervjuer med foreldre med barn med atferdsvansker som har mottatt PMTO, og er underlagt et større forskningsprosjekt i regi av Atferdssenteret i Oslo. Forfatterne har selv utformet intervjuguide og samtykkeskjema samt gjennomført intervjuer, transkribering og analyse av disse. Vår målsetning var å få en forståelse av foreldrenes opplevelse av å gjennomgå PMTO-behandling. Vi ønsket å undersøke om de opplevde at behandlingen medførte endring, og i tilfelle på hvilken måte. Våre funn er i stor grad i overensstemmelse med teori og empiri på PMTO, og støtter opp under metoden som en godt egnet behandling til familier med atferdsvanskelige barn. Gjennom å ta i bruk nye foreldreferdigheter har foreldrene opplevd at samspillet og samarbeidet i familien har blitt bedre. I løpet av behandlingen har de blitt tryggere i foreldrerollen, sett nedgang i barnets atferdsvansker og fått et mer positivt syn på barnet sitt. Noen foreldre oppgir også å ha fått en bedre relasjon seg i mellom. Den terapeutiske alliansen trekkes frem som svært betydningsfull for foreldrenes motivasjon til å gjennomføre behandlingen. Det kommer også frem informasjon som peker på noen behandlingsmessige utfordringer. Det å delta uten en partner i behandlingen ser ut til å gjøre det vanskeligere for foreldrene å ta i bruk og opprettholde nye foreldreferdigheter. Det er også individuelle forskjeller i hvordan foreldrene opplevde å gjennomføre de ulike komponentene i PMTO, og i hvilken grad de klarte å nyttiggjøre seg av disse. Videre oppfølging er noe flere etterspør, og vi finner indikasjoner på at de familiene som har fått lengre og tettere oppfølging har en mer tilfredsstillende familiesituasjon i dag.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleFra kaos til samarbeid : en kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training - Oregonmodellenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-23en_US
dc.creator.authorAartun, Kjersti Reisæteren_US
dc.creator.authorTisløv, Ingvild Stjernenen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Aartun, Kjersti Reisæter&rft.au=Tisløv, Ingvild Stjernen&rft.title=Fra kaos til samarbeid&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24342en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo96082en_US
dc.contributor.supervisorOdd Arne Tjersland og Elisabeth Askelanden_US
dc.identifier.bibsys10070204xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18567/1/Hovedoppgave_siste.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata