Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:05:38Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-20en_US
dc.identifier.citationEide, Marthe Onarheim, Ødeby, Stine Dahl, . Likestilling. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18556
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å kartlegge hvilke faktorer som påvirker tilfredshet i parforholdet. Spesielt har vi ønsket å undersøke om ulike aspekter ved likestilling er viktig i et parforhold. Likestilling, i form av likestillingsholdninger og faktisk arbeidsdeling knyttet til hjem og barn, har slik vi ser det ingen tydelig effekt på tilfredshet i parforholdet. Heller ikke kjønnsideologi ser ut til å være avgjørende. Vår hovedeffekt viser seg å være mellom den subjektive fornøydhet med arbeidsdeling og tilfredshet i parforholdet. Dette funnet er gjennomgående på tvers av alderskohorter. Resultatene tyder på at det ikke er en spesifikk type arbeidsdeling (høy eller lav grad av likedeling) som predikerer fornøydhet i større grad enn en annen. De aller fleste i vårt utvalg er generelt tilfredse, jevnt over fornøyde med arbeidsdelingen og i tillegg ser de ut til å trives i sine parforhold. Oppgaven bygger på data fra to store studier som er koblet til hverandre; Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG), initiert av Norsk Institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA) og Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) som er et samarbeid mellom NOVA og Statistisk sentralbyrå. Datamaterialet vi benytter er hentet fra LOGG som inngår i andre runde av NorLAG. Denne studien setter et bredt søkelys på voksenlivet for befolkningen i ulike deler av landet og over et bredt aldersspenn. NorLAG/LOGG er en longitudinell panelstudie og tar sikte på å følge de samme personene over tid. Dette er den første undersøkelsen i Norge som setter et bredt søkelys på voksenlivet for befolkningen i ulike deler av landet og over et bredt aldersspenn.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleLikestilling : en kjærlighetsnøkkel? : betydningen av likestilling, kjønnsideologi og livsløp for tilfredshet i parforholdeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-23en_US
dc.creator.authorEide, Marthe Onarheimen_US
dc.creator.authorØdeby, Stine Dahlen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Eide, Marthe Onarheim&rft.au=Ødeby, Stine Dahl&rft.title=Likestilling&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24335en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo95812en_US
dc.contributor.supervisorKnut Inge Fostervolden_US
dc.identifier.bibsys100702090en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18556/1/hovedoppgavexendeligxversjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata