Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:05:39Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-20en_US
dc.identifier.citationHansen, Lotte Rustad, Bronstad, Ragnhild Haakanes, . Endringsopplevelse hos klienter med dissosiativ lidelse som har deltatt på stabiliserings- og ferdighetstreningskurs, Modum Bad. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18555
dc.description.abstractDenne studien har fokus på endringsopplevelse hos klienter med dissosiative lidelser som har gjennomført et stabiliserings- og ferdighetstreningskurs ved dagavdelingen, Modum Bad. Dette er et nyoppstartet manualbasert kurs som er gjennomført for første gang i Norge. Klienter med dissosiative lidelser har en alvorlig problematikk og et komplekst symptombilde. Behandling av klienter med dissosiative lidelser er lite studert og behandlingen som tilbys er hovedsakelig basert på klinisk akkumulert kunnskap. På bakgrunn av dette har vi valgt å følge en kvalitativ metode med en eksplorerende design. Utvalget består av ni klienter fordelt på to grupper som har gjennomført kurset ved Modum Bads dagavdeling. Studien er basert på semistrukturerte intervju. Problemstillingen var: Hvordan opplever deltagerne sin endringsprosess og hva beskriver de at denne endringen består av? Studien er et uavhengig studentprosjekt, utforming av intervjuguide, innsamling av data og analyse ble foretatt av de undertegnede. Gjennomføring og analyse er hovedsakelig basert på consensual qualitative research (Hill, Thompson & Williams, 1997) og grounded theory (Charmaz, 2006). Intervjuene ble transkribert og analysen ble gjennomført først i forhold til det enkelte intervju, så i form av kryssanalyse. Analysen resulterte i 13 kategorier. Kategoriene så ut til å representere ulike områder ved deltagernes endringsopplevelse som ble samlet under fire domener. Disse er: Den indre kampen for endring, endring i form av økt bevisstgjøring, endring i form av flere mestringsstrategier og refleksjoner rundt egen endringsprosess. Deltagernes endringsopplevelse diskuteres opp mot eksisterende traumebehandlingsteori som er knyttet opp mot endring og en mer generell endringsprosessmodell i form av assimilasjonsmodellen (Stiles et al., 1990).nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEndringsopplevelse hos klienter med dissosiativ lidelse som har deltatt på stabiliserings- og ferdighetstreningskurs, Modum Baden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-24en_US
dc.creator.authorHansen, Lotte Rustaden_US
dc.creator.authorBronstad, Ragnhild Haakanesen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code Cen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hansen, Lotte Rustad&rft.au=Bronstad, Ragnhild Haakanes&rft.title=Endringsopplevelse hos klienter med dissosiativ lidelse som har deltatt på stabiliserings- og ferdighetstreningskurs, Modum Bad&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24334en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo95811en_US
dc.contributor.supervisorKirsten Benum og Michael Helge Rønnestaden_US
dc.identifier.bibsys100707033en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18555/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata