Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:48Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-19en_US
dc.identifier.citationKanestrøm, Harald Kvernes. Kognitiv utvikling hos førskolebarn med ADHD, belyst ved nonverbal IQ. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18552
dc.description.abstractBakgrunn: Studien undersøker den kognitive utviklingen til et klinisk utvalg av 17 førskolebarn med ADHD, belyst gjennom nonverbal IQ målt med Leiter IPS. ADHD er ofte beskrevet som en nevrokognitiv forstyrrelse, og studier har vist at ADHD-symptomer er korrelert med lavere skårer på tester som måler intellektuell funksjon. ADHD er videre assosiert med en negativ kognitiv og akademisk utvikling. Det imidlertid få studier som sporer den kognitive utviklingen hos denne diagnosegruppen fra førskole til skolealder. Lidelsen kjennetegnes av heterogene nevropsykologiske funksjonsprofiler, men det er vanlig med diffuse nevrologiske anomalier. Studien benytter seg av en nevropsykologisk indeks for å kartlegge grad av sentralnervøs skade på denne gruppen barn for å se om denne kan relateres til intellektuell utvikling. Metode: Subjektene (n=17) ble valgt ifra et datasett tilhørende en større longitudinell undersøkelse av 219 barn med nevrobiologiske vansker som hadde henvisning til nevropsykiatrisk utredning (Gjærum og Bjørnerem, 2003) og ble valgt ut på grunnlag av diagnose. Alle barna ble undersøkt nevropsykologisk (NPM-X) og evnemessig (Leiter IPS) ved femårsalder og retestet ved 10 årsalder. Resultater: Analysene viser en statisktisk signifikant nedgang i IQ skårer hos barna med ADHD fra fem til ti års alder, samt at sentralnervøs skade, målt med nevropsykologiske tester, var en god prediktor for nedgangen i IQ-skårer over de fem årene. Diskusjon: Resultatene her sammenfaller med andre undersøkelser av ADHD og intellektuell funksjon. Dette er imidlertid en av få undersøkelsene som tar for seg kognitiv utvikling fra førskole til skolealder. Studien gir også støtte til at ADHD har en nevrobiologisk komponent som kan være relatert til en negativ intellektuell utvikling. Resultatene tyder på at disse barna i ung alder trenger hjelpetiltak for å sikre dem en best mulig utvikling.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleKognitiv utvikling hos førskolebarn med ADHD, belyst ved nonverbal IQen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-23en_US
dc.creator.authorKanestrøm, Harald Kvernesen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kanestrøm, Harald Kvernes&rft.title=Kognitiv utvikling hos førskolebarn med ADHD, belyst ved nonverbal IQ&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24331en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo95771en_US
dc.contributor.supervisorHenrik Natvig, Bente Gjærumen_US
dc.identifier.bibsys100701647en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18552/1/KognitivxUtviklingxHosxFxrskolebarnxMedxADHDxxbelystxvedxnonverbalxIQ.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata