Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:54Z
dc.date.available2013-03-12T10:06:54Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-29en_US
dc.identifier.citationØverland, Karen Nygaard. Norske toppleiargrupper. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18538
dc.description.abstractFøremålet med denne oppgåva var å kartleggja ulike aspekt ved norske toppleiargruppe ut frå samansetjing, oppleving av leiarmøte, i kva grad toppleiargruppene nyttar teamutvikling og kva opplevd effekt det har. I tillegg ynskte eg å undersøka om det er skilnad mellom toppleiargrupper i offentleg og privat sektor, og mellom kvinner og menn, langs utvalde variablar. Resultata i oppgåva er basert på svar frå 75 norske toppleiarar, og 460 medlemmar av toppleiargruppene. Hovudfunna i studien når det gjeld samansetjing syner at det i snitt er 8,3 personar i norske toppleiargruppe, som er noko større enn forsking tilrår for optimal effektivitet. Det vart også funne at delen kvinnelege leiarar i offentleg sektor var 40,6%, og såleis høgare enn i privat sektor der del kvinnelege leiarar var 23,5%. Det var likevel ingen skilnad mellom privat og offentleg sektor med omsyn til del kvinnelege leiarar av toppleiargruppene. Når det gjeld leiarmøte syner studien at norske toppleiargruppe nyttar mellom 10 og 12 timar i leiarmøte i månaden, og at dei opplever rundt 40% av tida i leiarmøte som uproduktiv. Det opplevde produktivitetstapet er noko høgare i toppleiargruppene i offentleg enn i privat sektor. Over 50% av toppleiargruppene deltok i program for teamutvikling i 2008. Teamutvikling vart gjennomgåande opplevd å ha ein positiv effekt på toppleiargruppa. For kjønnsskilnader vart det funne at kvinner i mindre grad enn menn er tilfredse med sakseffektivitet og relasjonskvalitet i leiarmøte, og at dei opplever det mindre givande å delta i leiarmøte. Til sist syner studien at det er lite skilnad mellom kva kvinner og menn opplever som dei viktigaste kjeldene til produktivitetstap i leiarmøte.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.titleNorske toppleiargrupper : ein deskriptiv studie av samansetjing, oppleving av leiarmøte og bruk av teamutviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-07en_US
dc.creator.authorØverland, Karen Nygaarden_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Øverland, Karen Nygaard&rft.title=Norske toppleiargrupper&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22791en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92373en_US
dc.contributor.supervisorHenning Bangen_US
dc.identifier.bibsys093449488en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18538/1/HOVUDOPPGxVEx290509.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata