Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:02Z
dc.date.available2013-03-12T10:06:02Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-25en_US
dc.identifier.citationOpsahl, Kristin. En kartlegging av måleinstrumentet stimulus screening i et åpent kontorlandskap. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18537
dc.description.abstractStimulus screening er et mål som ser på individuelle forskjeller i evnen til å utelukke irrelevant stimuli (Mehrabian, 1977a). De personene som er gode på å ignorere irrelevant stimuli kalles screenere, de personene som ikke greier dette kalles dårlige screenere. I denne studien vil det bli studert om individuelle forskjeller i stimulus screening har en sammenheng med trivsel, arbeidsinnsats, stress og helse i åpne kontorlandskap. I tillegg til dette vil studien undersøke om stimulus screening har en sammenheng med personlighet, og hvorvidt stimulus screening kan sies å bli forklart av individuelle forskjeller i personlighet. 47 personer fra fire forskjellige bedrifter deltok i denne studien. Resultatene til studien viser at dårlige screenere har større behov for restitusjon etter endt arbeidsdag. Dette predikerer også kort- og langtidseffekter på helsen. Dårlige screenere føler også et større jobbpress på arbeidsplassen enn screenere. Når det kommer til personlighet har stimulus screening en sammenheng med medmenneskelighet og neurotisisme fra femfaktormodellen. Dårlige screenere er mer neurotiske og skårer lavere på medmenneskelighet. Dårlige screenere skårer også høyere på ekstern locus of control, og benytter seg av mental distansering som en mestringsteknikk. Screenere har også bedre sinnekontroll enn dårlige screenere. Ved å kontrollere for neurotisisme i en multippel regresjonsanalyse forsvinner de signifikante bidragene som ble funnet mellom de andre målene og stimulus screening. Neurotisisme forklarer en stor del av det faktoren stimulus screening gjør. Det blir diskutert om stimulus screening og neurotisisme kan sies å måle det samme.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn kartlegging av måleinstrumentet stimulus screening i et åpent kontorlandskap : stimulus screening sin sammenheng med individuelle forskjeller i personligheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-09-30en_US
dc.creator.authorOpsahl, Kristinen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Opsahl, Kristin&rft.title=En kartlegging av måleinstrumentet stimulus screening i et åpent kontorlandskap&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22788en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92246en_US
dc.contributor.supervisorKnut Inge Fostervolden_US
dc.identifier.bibsys093390165en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18537/1/Opsahl.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata