Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:08:15Z
dc.date.available2013-03-12T10:08:15Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-07en_US
dc.identifier.citationSundet, Anja Schanke. Vold og depresjon hos norske småbarnsmødre. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18531
dc.description.abstractBakgrunn: Vold mot kvinner har vært mye forsket på de siste årene men fortsatt er det stor spredning i både forekomsttallene, risiko for multiviktimisering og sammenhengen mellom vold og depresjon. Få forekomststudier har inkludert psykisk vold som en egen voldskategori,noe som er uheldig da studier viser at psykisk vold har en selvstendig effekt på psykisk helse.Dette kan også ha ført til at multiviktimisering og risiko forbundet med vold har blitt underestimert. Formålet med studien: Studien har tre forskningsspørsmål. Det første målet er å undersøke hvor mange kvinner som har vært utsatt for psykisk, fysisk og seksuell vold i barndom og voksen alder, samt risiko for å bli utsatt for flersidige (polyviktimisering) og gjentagende (reviktimisering) voldshendelser i en ikke-klinisk populasjon. Det andre målet er å undersøke om det er en sammenheng mellom vold og depresjon og hvordan dette eventuelt henger sammen med type (fysisk, seksuell eller psykisk) vold og omfanget av volden. Det siste målet er å undersøke om et godt parforhold kan ha en beskyttende effekt på forholdet mellom vold og depresjon. Metode: Datamaterialet til denne oppgaven er hentet fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) som er en spørreskjemaundersøkelse ledet av Folkehelseinstituttet. Utvalget består av 40125 kvinner i alderen 14- 47 år. Depresjonssymptomer ble kartlagt med Symptom Check List (SCL-8), kvaliteten på parforholdet ble kartlagt med Relationship Satisfaction Scale (RSS) og spørsmålene om vold var utarbeidet av MoBa forskerne. Resultater: Resultatene viser at vold ikke er sjeldent forekommende, idet nesten 1/3 av mødrene har vært utsatt for minst en type vold. Psykisk vold er dobbelt så hyppig forekommende som fysisk og seksuell vold, både i barndom og i voksenalder. Det er en statistisk signifikant risiko for at personer som opplever vold utsettes for flere voldsformer i samme tidsperiode (polyviktimisering) og på flere tidspunkt i livet fra barndom til voksen alder (reviktimisering). Psykisk vold ga like stor risiko for depresjon som fysisk og seksuell vold, og risikoen for depresjon øker med antall voldshendelser inntil et visst nivå. Forholdet mellom vold og depresjon var delvis mediert gjennom partnertilfredshet. Konklusjon: Studien understreker betydning av å inkludere flere typer vold i studier som omhandler virkning av vold på psykisk helse.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleVold og depresjon hos norske småbarnsmødreen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-04-27en_US
dc.creator.authorSundet, Anja Schankeen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sundet, Anja Schanke&rft.title=Vold og depresjon hos norske småbarnsmødre&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27046en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo91517en_US
dc.contributor.supervisorAnne-Inger Helmen Borge og Siri Thoresenen_US
dc.identifier.bibsys112325882en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18531/1/Hovedoppgavexvoldxogxdepresjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata