Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:08:15Z
dc.date.available2013-03-12T10:08:15Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-07en_US
dc.identifier.citationAnonsen, Pål-Erling. SCL-90-R anvendt som indikator på psykisk lidelse i DPS-ruspoliklinikk. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18530
dc.description.abstractBakgrunn: Behandling for rusmisbruk i Norge er nå forankret i spesialisthelsetjenesten. Dette har medført et krav om at evidensbaserte og strukturerte metoder skal inkluderes i behandlingen for å utrede og diagnostisere pasientenes psykiske helse på like linje med andre typer pasienter. Bruk av psykologiske kartleggingsverktøy for å måle psykiske symptomer hos personer som også misbruker rusmidler viser seg å være problematisk når det gjelder testresultatenes pålitelighet. SCL-90-R er et slikt kartleggingsverktøy og blir i dag brukt på pasienter i DPS-ruspoliklinikk som indikator på psykisk lidelse. Det foreligger ingen empiriske studier av SCL-90-Rs egenskaper anvendt i en slik pasientpopulasjon. Formål og problemstillinger: Redegjøring av problematikken knyttet til psykometrisk utredning av psykisk helse hos pasienter med rusmiddelproblematikk og hvordan SCL-90-R er oppbygd. Deretter undersøkes to empiriske problemstillinger: A) hvorvidt SCL-90-R er en reliabel og valid indikator på psykisk lidelse i en ruspoliklinisk pasientpopulasjon og B) gyldigheten av to kjente forklaringsmodeller for sammenhengen mellom rusmisbruk og psykisk lidelse målt med SCL-90-R. Metode: SCL-90-R-besvarelser fra 100 pasienter i DPS-ruspoliklinikk har blitt samlet inn og analysert. Indre konsistens og struktur i SCL-90-R blir undersøkt samt hvordan SCL-90-R samvarierer med andre mål på psykisk lidelse. Deretter blir hypoteser og forventninger knyttet til selvmedisineringsmodellen og skademodellen analysert for å undersøke gyldigheten til disse som forklaringsmodeller for sammenhengen mellom rusmisbruk og psykisk lidelse målt med SCL-90-R. Resultater: SCL-90-R er et reliabelt og valid mål på psykisk lidelse også i en ruspoliklinisk populasjon, dog en mer generell enn spesifikk indikator på psykisk lidelse. Skademodellen ser ut til å ha mest empirisk støtte i denne undersøkelsen som forklaringsmodell for sammenhengen mellom rusmisbruk og psykisk lidelse.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSCL-90-R anvendt som indikator på psykisk lidelse i DPS-ruspoliklinikk : validering og tolkningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-04-27en_US
dc.creator.authorAnonsen, Pål-Erlingen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Anonsen, Pål-Erling&rft.title=SCL-90-R anvendt som indikator på psykisk lidelse i DPS-ruspoliklinikk&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27045en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo91515en_US
dc.contributor.supervisorDag Erik Eilertsen og Knut Inge Fostervolden_US
dc.identifier.bibsys112327869en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18530/1/SCL-90-RxixDPS-ruspoliklinikk.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata