Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:08:33Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-04en_US
dc.identifier.citationRisholm, Einar Kristvik. Nevropsykologiske tester som et estimat på validitet. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18511
dc.description.abstractOppgavens problemstillinger var å gjøre rede for baserater for pasienter man kan anta har invalid symptomfremstilling for forskjellige pasientpopulasjoner basert på et mål på symptomvaliditet (TOMM) kontrollert for variabler med betydning for kognitiv funksjon. Videre ble det undersøkt i hvilken grad nevropsykologiske tester kan si noe om validiteten ved egne testresultater. Dette gjør den ved å sammenligne et mål på symptomvaliditet (TOMM) med prøver på generell intellektuell kapasitet (Likheter, WAIS-3) finmotorisk koordinasjon (Grooved Pegboard Test), oppmerksomhet og arbeidsminne (Tallhukommelse, WAIS-3), eksekutive funksjoner (Trail Making Test og Stroop, D-KEFS) og hukommelse (CVLT-II og Rey-Osterrieth Complex Figures Test). Formålet var å identifisere egenskaper ved disse testene som hadde høy sensitivitet og positiv prediktiv verdi i forhold skåre under under cut-off på TOMM Trail 2. Resultatene fra undersøkelsen viser at nevropsykologiske tester kan både si noe om validiteten for spesfikke diagnosegrupper og på tvers av diagnosegrupper. Det ble funnet at TOMM Trail 1 ved en skåre på 33 eller lavere har høy sensitivitet og positiv prediktiv verdi i forhold til skåre på 44 eller lavere på TOMM Trail 2. Det ble også funnet at en skåringsprofil basert på skårer under femtiende prosentil for Likheter, Grooved Pegboard Test, CVLT-II og Rey-Osterrieth Complex Figures Test hadde akseptabel sensitivitet og postiv prediktiv verdi for både løsemiddelgruppen og hele utvalget. Videre ble det funnet at en T-skåre lavere enn 35 på Rey-Osterrieth Complex Figures Test, både for umiddelbar og utsatt gjenkalling har god sensitivitet og positiv prediktiv verdi for pasienter inne til løsemiddelutredning, men ikke for hele utvalget. Studien benyttet seg av Known Groups Comparisons hvor inndelingen av grupper var i forhold til diagnoser for å undersøke demografiske forskjeller mellom dem kunne ha noe å si for validiteten ved undersøkelsene. Deretter ble gruppene sammenlignes etter antatt valide og invalide testprotokoller både innad i diagnosegruppen for pasienter til løsemiddelutredning, og for hele utvalget. Deltakere i studien var pasienter rekruttert til en multisenterstudie om symptomvaliditet og differensialdiagnostikk mellom Rikshospitalet HF, Ullevål Universitetssykehus HF, Sunnaas Sykehus HF, og Psykiatrien i Vestfold HF. Datainnsamling er gjort av forfatteren og aktører tilknyttet de respektive institusjonene. Punching av data, og utarbeidelse av problemstilling er gjort av forfatteren alenenor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNevropsykologiske tester som et estimat på validiteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-04-27en_US
dc.creator.authorRisholm, Einar Kristviken_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Risholm, Einar Kristvik&rft.title=Nevropsykologiske tester som et estimat på validitet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27041en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo91412en_US
dc.identifier.bibsys112324495en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18511/1/Innlevering.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata