Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:03:24Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-03en_US
dc.identifier.citationHaugum, Karen. Flukt & følelser. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18505
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom motivasjon, selvreguleringsstil og affekt i fritidsaktiviteter. Vanligvis forbindes begrepet fritidsaktiviteter med positive emosjoner som glede og entusiasme. Studier har imidlertid knyttet visse typer motivasjon og målsettinger for aktivitetsengasjement til negative emosjoner som engstelse og skam. Eskapismemodellen (Stenseng, Kraft & Rise, 2009) opererer med to ulike fluktmål som beveggrunner for aktivitetsdeltakelse: Ved selvutvidelse brukes aktiviteten som en positiv form for flukt, til nye positive erfaringer. Ved selvundertrykkelse utgjør aktivitetsdeltakelse en negativ form for flukt, fra negative opplevelser i andre livsdomener. Eskapismeskalaen er basert på Higgins (1987, 1997) Regulatory Focus Theory som postulerer to ulike måltilstander adferd reguleres i forhold til. Ved Promotion focus er det mulige positive konsekvenser, vekst og læring som dominerer som grunnlag for regulering, ved Prevention fokus er det mulige negative konsekvenser og tap. Utvalget bestod av medlemmer av OSI, NTNUI, samt studenter ved psykologisk institutt UiO og instituttene for ingeniør- og musikkvitenskap ved NTNU. For å samle inn data ble det benyttet et spørreskjema bestående av en aktivitetsversjon av Positive and Negative Affect Schedules (Watson, Clark & Tellegen, 1988), eskapismeskalaen (Stenseng et. al., 2009) og en regulatorisk-fokusskala (Summerville & Roese, 2008). Respondentene ble bedt om å besvare skalaene ut fra sin favorittaktivitet. Det ble forventet en sammenheng mellom et dominerende promotion fokus, selvutvidelsesmål i aktivitet og positiv affekt. Prevention-fokus ble antatt å ligge under for selvundertrykkelsesmål og økt negativ og /eller redusert positiv affekt. Resultatene støttet opp om disse hypotesene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFlukt & følelser : sammenhengen mellom eskapisme, regulatorisk fokus og affekt i fritidsaktiviteteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-09-23en_US
dc.creator.authorHaugum, Karenen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Haugum, Karen&rft.title=Flukt & følelser&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22765en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91394en_US
dc.contributor.supervisorFrode Stensengen_US
dc.identifier.bibsys093332580en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18505/2/psy_4090-Haugum3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata