Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:03:27Z
dc.date.available2014-08-13T22:30:54Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-03en_US
dc.identifier.citationNathanael, Frederick Lucius. Er det rom for en guddommelig virkelighet i psykologien?. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18504
dc.description.abstractDenne oppgaven forsøker svare på hvordan man psykologisk kan forstå et fenomen som spirituell overgivelse utenfor en reduksjonistisk ramme. Fenomenet kan defineres som å slutte og forsøke kontrollere ved å utvise viljestyrke, egenrådighet og selvtilstrekkelighet og åpne seg for oppdagelsen av en høyere kraft. Forståelse søkes ved teoretisk analyse av religionspsykologisk forskning på fenomenet i helse- og mestringsperspektiv. Overgivelse presenteres som både momentan, mystisk opplevelse og som gradvis prosess hvor begge typer knyttes til endring av meningssystem og en rekke positive psykologiske attributter og korrelater. Som distinkt mestringsmekanisme sees overgivelse i lys av forskning på omvendelse og Anonyme Alkoholikeres (AA) 12-stegsmodell. Grunnelementer i overgivelsen presenteres og kantrasteres mot negative og overflatiske former for overgivelse. Ulike teoretiske ideer som sjelsbegrepet og kvanteendring foreslås å kunne forklare visse av grunnelementene, hvilke tradisjonell psykologi har vanskeligheter med å forstå, eksempelvis plutselig personlighetstransformasjon og det spirituelle som egenartet menneskelig ressurs og atferdsanalytisk nivå. Videre presenteres et anekdotisk materiale fra AA for å illustrere den fremlagte forståelsen i form av utvalgte sitater fra kliniske vignetter preget av spirituell overgivelse. Fremlagt teori og illustrasjoner diskuteres med fokus på problematisering av metodisk og ontologisk reduksjonisme hvor alternative perspektiver som inkorporerer den spirituelle komponenten foreslås. Påfølgende drøftes betydningen en spirituell forståelse av overgivelse vil kunne ha for synet på mennesket. Videre vurderes i hvilken grad studiet av spirituell overgivelse på bakgrunn av dette kan tolkes som indikasjon på eksistensen av en Guddommelig virkelighet . Avslutningsvis drøftes konsekvenser dette kan ha for profesjonelt helsearbeid.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEr det rom for en guddommelig virkelighet i psykologien? : en teoretisk analyse av spirituell overgivelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-12en_US
dc.creator.authorNathanael, Frederick Luciusen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nathanael, Frederick Lucius&rft.title=Er det rom for en guddommelig virkelighet i psykologien?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22764en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91393en_US
dc.contributor.supervisorEva Skoe og Astrid Bastiansenen_US
dc.identifier.bibsys093494343en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18504/1/MASTEROPPGAVExspirituellxovergivelsexLEVERTxUTGAVE.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata