Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:03:15Z
dc.date.available2013-03-12T10:03:15Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-04-29en_US
dc.identifier.citationHusby, Vidar Maxmilian, Fossum, Lars Rørstad, . Formidling av alvorlige diagnoser i psykisk helsevern. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18492
dc.description.abstractBakgrunn: Pasientrettighetsloven pålegger behandlere i psykisk helsevern å formidle diagnoser. Studier av pasienters og pårørendes erfaringer med diagnoseformidling tyder på at formidlingen er utilfredsstillende ivaretatt. En systematisk forbedring av praksis er vanskelig å gjennomføre, da det mangler et empirisk underbygd normativt grunnlag for formidling av alvorlige psykiatriske diagnoser. Det er ikke beskrevet hvilke momenter som inngår i formidling, og hvordan momentene kan forankres i et teoretisk rammeverk. Problemstilling: ”Hvordan forholder erfarne klinikeres praksisnære refleksjoner om diagnoseformidling seg til det panteoretiske prosessbegrepet psykoterapirelasjonen?”. Utvalg: 11 behandlere (7 psykologer og 4 psykiatere) i psykisk helsevern, med 5 til 33 års klinisk erfaring (M=15,77), hvor 5 var kvinner, 6 var menn, i alderen 34 til 62 år (M=49,18). Metode: Et kvalitativt, eksplorerende design, med informantsentrert, semistrukturert intervju ble anvendt. Utvalget ble vervet med kjedereferering. Analyser: Intervjuene ble transkribert og innholdsanalysert i behandlingsprogrammet QSR N-vivo 8.0. En terapirelasjonsmodell basert på de virksomme elementene av psykoterapirelasjonen allianse, empati, og samarbeid og enighet om mål ble utviklet, og utsagnene ble så kodet i forhold til denne. En statistisk analyse av samsvar mellom utsagn om diagnoseformidling og terapirelasjonsmodellen ble gjennomført med programvaren SPSS. Resultater: Vi fant høyt samsvar mellom informantenes refleksjoner om diagnoseformidling og begrepet psykoterapirelasjonen, ved at informantenes utsagn var signifikant korrelert med terapirelasjonsmodellen (r = .96, p < .001). Informantenes refleksjoner løfter fram diagnoseformidling som en prosess som har kurativt potensial, er konstituert av mange oppgaver, og er integrert i behandling. Implikasjoner: Samsvaret mellom refleksjonene og modellen indikerer at psykoterapirelasjonen kan representere en relevant teoretisk forankring for diagnoseformidling. Dette kan tale for at diagnoseformidling kan brukes til å fremme kurative aspekter av terapirelasjonen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFormidling av alvorlige diagnoser i psykisk helsevernen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-04-26en_US
dc.creator.authorHusby, Vidar Maxmilianen_US
dc.creator.authorFossum, Lars Rørstaden_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Husby, Vidar Maxmilian&rft.au=Fossum, Lars Rørstad&rft.title=Formidling av alvorlige diagnoser i psykisk helsevern&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27037en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo91280en_US
dc.contributor.supervisorCato Alexander Bjørkli og Kirsten Benumen_US
dc.identifier.bibsys112317138en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18492/1/Husby_Fossum_2009_Diagnoseformidling.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata