Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:02:42Z
dc.date.available2013-03-12T10:02:42Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-04-28en_US
dc.identifier.citationFinsæther, Kristine. "Vi prøver så godt vi kan, å dele på det...". Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18486
dc.description.abstractMasteroppgaven handler om hvordan likekjønnede foreldre organiserer omsorgen for sine barn. For å utforske temaet, ble det gjennomført kvalitative intervjuer (livsformsintervjuer) med mødrene i seks likekjønnede familier med barn under tre år. Der barnet hadde begynt i barnehage, ble også pedagogisk leder intervjuet om barnets timer i barnehagen. Oppgaven drøfter hva som kjennetegner familienes dagligliv, og hvordan de to partnerne i felleskap gjør foreldreskapet. Foreldrene forteller om en hverdag som er preget av tydelige rutiner, mye innsats for å skape og vedlikeholde gode nettverk rundt barna, og åpenhet om det likekjønnede foreldreskap. Barnehagen gir god drahjelp med denne åpenheten. Resultatene understreker at likekjønnede småbarnsforeldre lager et dagligliv som er svært likt andre familiers dagligliv, og at de er stilt overfor noen ekstra utfordringer knyttet til bekymring for at barna skal møte homonegative reaksjoner fra omgivelsene. De framstår som sensitive mottakere av hva som for tiden vurderes som et godt barneliv, og barnehagepersonalet omtaler dem nærmest som idealforeldre hvor begge deltar aktivt i barnehagesamarbeid. Alle parene er opptatt av få til et likestilt foreldreskap, være sammen om det som har med barn og familieliv å gjøre, og prøver å nedtone betydningen av det biologiske slektskapet. Undersøkelsen gir et bilde av at barna i de seks likekjønnede familiene har to foreldre med oversikt og helhetsansvar, og som strekker seg langt for at det skal være sånn. Resultatene viser også betydningen av forskning som tar utgangspunkt i detaljerte beskrivelser av dagliglivets praksiser, og som gir rom for mangfold i familier med likekjønnede familier.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Vi prøver så godt vi kan, å dele på det..." : en kvalitativ tilnærming til et ganske hverdagslig dagligliv, i familier med likekjønnede foreldreen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-25en_US
dc.creator.authorFinsæther, Kristineen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Finsæther, Kristine&rft.title="Vi prøver så godt vi kan, å dele på det..."&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22755en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91253en_US
dc.contributor.supervisorAndenæs, Agnesen_US
dc.identifier.bibsys093467885en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18486/4/Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata