Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:04:09Z
dc.date.available2014-08-13T22:30:13Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-04-27en_US
dc.identifier.citationKalkvik, Heidi. Barseldepresjon. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18483
dc.description.abstractBarseldepresjon (PPD) er globalt sett et vanlig fenomen. Tidligere studier har identifisert en prevalens på 13 % internasjonalt og ca 9 % i Norge. Av risikofaktorene som tidligere er funnet er flere upåvirkbare, som psykopatologiske problemer tidligere i livet eller betydelige livshendelser. Denne studien tar sikte på å se nærmere på psykososiale risikofaktorer som det kan være mulig å påvirke. Studien undersøker hvorvidt dimensjoner av sosial støtte, generell mestringstro og ammemestringstro relaterer seg til barseldepresjonsymptomer. Deltakerne i studien var 246 kvinner som nylig hadde født barn på Ullevål Universitetssykehus. Ca 6 uker etter fødsel svarte de på et digitalt spørreskjema som kartla blant annet depresjonssymptomer, livstilfredshet, affekt, sosial støtte, mestringstro og ammemestringstro. Det ble funnet en høy prevalens (16,7 %) av barseldepresjonsymptomer i utvalget. Opplevd tilgjengelig støtte var den dimensjonen ved sosial støtte som ble funnet å samvariere med depresjonssymptomer, sammen med mestringstro og ammemestringstro. Disse tre variablene forklarte 30 % av variansen i depresjonssymptomer. I tillegg ble det funnet at opplevd tilgjengelig støtte og mestringstro påvirket hverandre indirekte som mediatorer i predikering av livstilfredshet. Resultatene kan indikere at prevalensen av barseldepresjon i Norge er stigende. Mestringstro og ammemestringstro er relativt nye som risikofaktorer og ser ut til å kunne bidra betraktelig til utvikling av PPD. Dette betyr at opplevd tilgjengelig støtte, generell mestringstro og ammemestringstro kan være viktige og påvirkbare faktorer å fokusere på i eventuelle intervensjoner som tar sikte på å forebygge barseldepresjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBarseldepresjon : en kryss-seksjonell studie av psykososiale risikofaktoreren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-12en_US
dc.creator.authorKalkvik, Heidien_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kalkvik, Heidi&rft.title=Barseldepresjon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22754en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91171en_US
dc.contributor.supervisorSilje Marie Hagaen_US
dc.identifier.bibsys093494262en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18483/1/Barseldepresjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata