Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:01Z
dc.date.available2013-03-12T10:06:01Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-04-27en_US
dc.identifier.citationBorander, Ola Alfred. En undersøkelse av Lawrence Kohlbergs moralmodell i et evolusjonspsykologisk perspektiv. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18477
dc.description.abstractEvolusjonspsykologer betrakter mennesket som stående på et kontinum som strekker seg fra primitive automatiserte responser i den ene enden, til distinkt artsbestemte, kulturelle og intellektuelle evner i den andre. Alle former for menneskelig atferd, tanker og følelser, samt de hjernemodulene som medierer denne atferden har blitt videreført gjennom fylogenesen i kraft av sin hensiktsmessighet for overlevelse og formering. Moral står i forhold til et slik utgangspunkt, som en fellesbetegnelse på funksjonelle typer av atferd, mekanismer og verdier som hver for seg eller i interaksjon søker å kontrollere og effektivisere samspill mellom to eller flere individer, og muliggjøre sosialt liv i små eller store grupper. Med dette som utgangspunkt undersøker jeg Kohlbergs kognitive modell for moralsk utvikling. I lys av kravet om adaptiv nytte stiller jeg spørsmål ved sannsynligheten av at et individ som har nådd et visst stadie løser alle sine moralske problemstillinger utfra dette ene stadiets kompetanse, og jeg kommenterer sannsynligheten av at stadiene fungerer som irreversible og invariante enheter. Menneskets tenkeevne er av nyere evolusjonær dato, og hjernen antaes først å ha adaptert som del av et hurtigvirkende, automatisert feedbacksystem. Med forankring i den fylogenetiske historien og i overenstemmelse med ny innsikt fra biologisk psykologi de siste 20 årene belyser jeg samspillet mellom tenkning, emosjoner og intuisjoner. Jeg stiller meg dermed kritisk til Kohlbergs fokus på bevisst resonnering som primærkilde for moralske bestemmelser. Tradisjonell kritikk av Kohlberg har i særlig grad vært rettet mot de høyere stadiene. Et mangfold av studier har replikert Kohlbergs undersøkelser, og postkonvensjonell tenkning fremstår som en sjeldenhet, vanskelig tilgjengelig uten ekstraordinære omkostninger i form av spesialisert trening. Evolusjonspsykologisk tenkes dette å speile sammenhengene mellom utbredelsen, eller frekvensen av et trekk, og nytteverdien dette trekket har hatt i løpet av fylogenesen. Gjennom sin egen teori og metode vant Kohlberg ett ry og en respekt som fortsatt gir ham plass som en av de mest, om ikke DEN mest i øyenfallende når det kommer til spørsmålom moralpsykologi. I kontrast til tradisjonell og autoritær tenkning ønsket han å lage et vitenskaplig alternativ bygget på kvantitativ evidens, der individuell modning, tilegnelse og utvikling av kognitive evner var hovedstikkordet. Jeg stiller spørsmålet om ikke dette strenge forskeridealet på et nivå står i kontrast til den filosofiske overbygningen han valgte seg. I evolusjonens terminologi finnes både ”samarbeide”, ”tilknytning”, ”offervillighet” og også former for idealisme og ”tro”, men hele tiden bundet opp mot et evolusjonært hovedmotiv om overlevelse og replikasjon. Altruisme er ingen ukjent størrelse, men står kontinuerlig i forhold til effekt, i en langsiktig overlevelseskalkyle. For Kohlberg finnes det derimot en naturlig moralsk orden som eksisterer bakenfor dette, og som det er mulig å nå for den enkelte gjennom innsikt og beherskelse. Det spesielle ved denne modellen er at stadiene ikke lenger synes å konfigureres gjennom sin kognitive form, men gjennom sitt ideale innhold alene. I et slikt lys kan man mene at det er vanskelig å se forskjell på Kohlberg, og vesentlige trekk ved noen av de autoritære moralske instansene han ønsket å revoltere mot.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn undersøkelse av Lawrence Kohlbergs moralmodell i et evolusjonspsykologisk perspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-04-26en_US
dc.creator.authorBorander, Ola Alfreden_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Borander, Ola Alfred&rft.title=En undersøkelse av Lawrence Kohlbergs moralmodell i et evolusjonspsykologisk perspektiv&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27027en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo91090en_US
dc.contributor.supervisorEva E.A.Skoeen_US
dc.identifier.bibsys112320112en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18477/2/EnxundersxkelsexavxLawrencexKohlbergs.......pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata