Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:08:10Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-04-27en_US
dc.identifier.citationDallavara, Hilde. Assistert selvhjelp og korttidsbehandling ved angst og depresjon. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18476
dc.description.abstractBakgrunn: Depresjon og angst er blant de hyppigste forekomne psykiske lidelser, og utgjør en betydelig belastning for den enkelte som rammes, deres familie og samfunnet for øvrig. Dette er lidelser det finnes vel utprøvd psykologisk behandling for, men bare et fåtall tilbys slik behandling. Kveldspoliklinikken for depresjon og angst, Distriktspsykiatrisk senter Vinderen, er et Raskere tilbake finansiert behandlingstilbud rettet mot dem som har depresjon og/eller angst, og er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Pasientene tilbys et begrenset antall timer med evidensbasert strukturert psykologisk behandling, i hovedsak ut fra en kognitiv tilnærming. Tilbudet er bygget på individuelle samtaler og assistert selvhjelp. Kveldspoliklinikken er utformet i tråd med engelske helsemyndigheters Improving Access to Psychological Therapies (IAPT), en storsatsning på å etablere egne depresjons- og angstbehandlingssentre, og slik gjøre psykologisk behandling til en gode for folk flest. Formål: Dette er ikke en studie som tester ut ny behandlingsmetodikk, da kognitiv terapi for depresjon og angst er vel dokumentert som virksom for mange. Formålet med denne pilotstudien er å kvalitetssikre og evaluere om tilbudet slik det er organisert ved Kveldspoliklinikken, har effekt på depresjons- og angstsymptomer, arbeidssituasjon, og om tilbudet oppleves som nyttig av brukerne. For at flest mulig skal få hjelp, inneholder tilbudet elementer som effektiviserer bruken av tid, for eksempel forberedende telefonintervju og løpende evaluering av symptomnivå via standardiserte spørreskjemaer. Metode: Deltakerne i studien var 32 tidligere pasienter ved Kveldspoliklinikken. Med unntak av data om brukertilfredshet og arbeidsstatus etter behandling, ble data samlet inn gjennom behandlingsforløpet til den enkelte deltaker. Bruken av standardiserte spørreskjemaer inngår som en del av Kveldspoliklinikkens behandlingsprosedyrer. Denne informasjonen gjøres tilgjengelig for både pasient og terapeut, og brukes aktivt i behandlingen. Resultater: Det ble funnet en statistisk signifikant reduksjon i gjennomsnittssymptomskåre på depresjon og angst, fra før behandling til etter behandling. Symptomreduksjon de fire første og de fire siste behandlingstimer skjer gradvis, fra behandlingstime til behandlingstime; resultatene var statistisk signifikant for depresjon og angst de første fire timer og for depresjon de siste fire timer; symptomreduksjon mellom noen enkelt timer var statistisk signifikant, både blant fire første- og fire siste behandlingstimer. Studiens utvalg var ikke forskjellig fra de resterende ferdigbehandlete pasienter som mottok henvendelsen. Gruppegjennomsnittsskårer på depresjon og angst var tilnærmet like, både før og etter behandling. Det ble også for de resterende 47 ferdigbehandlete pasienter funnet en statistisk signifikant reduksjon i gjennomsnittssymptomskåre på depresjon og angst, over tid. I henhold til arbeidssituasjon, viste resultatene en betydelig nedgang i antall helt eller delvis sykemeldte over tid. Mål på brukertilfredshet viste høy grad av global tilfredshet (gjennomsnitt CSQ-8 skåre: 26,5). Gjennomsnittlig hadde deltakerne 8,2 behandlingstimer (SD= 4.1; spredning mellom 3-20). Konklusjon: Med forbehold om en rekke metodiske begrensninger, indikerer resultatene høy brukertilfredshet og at Kveldspoliklinikkens behandlingstilbud har positiv effekt på symptomer og arbeidsfunksjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAssistert selvhjelp og korttidsbehandling ved angst og depresjon : en evaluering av Sykefraværsprosjektet" Raskere tilbake"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-04-27en_US
dc.creator.authorDallavara, Hildeen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Dallavara, Hilde&rft.title=Assistert selvhjelp og korttidsbehandling ved angst og depresjon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27026en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo91072en_US
dc.contributor.supervisorHovedveileder Tim Brennen og biveileder Torkil Bergeen_US
dc.identifier.bibsys112325130en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18476/1/27.04.09_HildeDallavara.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata