Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:05:44Z
dc.date.available2013-03-12T10:05:44Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-04-21en_US
dc.identifier.citationNesmoen, Eli Kristin. Veier tilbake til selv. Hovedoppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18466
dc.description.abstractI oppgaven sammenlignes ulike teorier om selvet innen en vestlig og østlig tradisjon. En kan i begge tradisjonene finne forestillingen om ”et sant” og ”et falskt” selv. Det såkalt ”falske” selvet sees på som sosialt konstruert eller også som dominert av frykt og uvitenhet. I buddhismen opererer man med begrepet ”selflessness”, samtidig som mennesket har en kjærlig og medfølelende ”Buddha- natur”. Dette sammenlignes med Stern og den nyere spedbarnsforskningens teorier om barnets prososiale potensialer. Innenfor den vestlige tradisjonen er hovedvekten lagt på Sterns teorier om utviklingen av preverbale selv, supplert med referanser primært til William James og Donald Winnicot. Innenfor den østlige tradisjonen ser en på forståelsen av selvet i Vedanta, Zenbuddhismen og den tibetanske buddhismen. Hovedreferansene i forhold til den østlige psykologien er Dalai Lama, Jack Kornfield, Mark Epstein og Allan Watts. En aktuell problemstilling er om den østlige psykologien kan relateres til preverbale selv? Dette er en teoretisk oppgave, men i oppgavens andre del er det en drøfting av hvordan en ved hjelp av nonverbale metoder kan få styrket det preverbale domene. Hvordan kan det preverbale bli tatt mer hensyn til i moderne psykoterapi? Finnes det metoder som fungerer i forhold til det preverbale domene? I tilfelle hva er det som gjør at det fungerer? Hovedvekten ligger også i denne delen på Stern og hans tanker om det kliniske arbeidet. Intersubjektivtet, nå-øyeblikk, kritiske nå-øyeblikk, møte-øyeblikk og implisitt viten er sentrale begreper framfor temaer fra fortiden, det ubevisste og verbale tolkninger. Den østlige tradisjonen blir i hovedsak representert med meditasjon som sentral metode. Fra denne tradisjonen har ”mindfullness” begrepet blitt introdusert i den vestlige psykologiske forskningen de siste årene. ”Nå-øyeblikket” er sentralt både i meditasjon og hos Stern, men en forskjell er at det hos Stern er snakk om delte opplevelser og intersubjektiv bevissthet. Kunst og uttrykksterapien er en fenomenologisk metode, basert på lek med kreative uttrykk og intermodale sansebaserte opplevelser. Hovedmodalitetene er bilde, musikk, kropp, dans, drama og poesi. Ord blir også brukt i kunst og uttykksterapi, etter det nonverbale uttrykket, og det følger også en delt refleksjon rundt opplevelsen i en samtale etter den kreative prossessen. En ønsker at pasienten gjennom skaperprosessen skal få økt kroppsbevissthet og affektbevissthet, i erkjennelsen av at en rent mental forståelse ofte er utilstrekkelig for å få en forandring i terapi. Oppgaven konkluderer med at en ved å trekke inn ulike nonverbale metoder som et supplement i en samtaleterapi, kan styrke det preverbale domene hos pasienten. Ved å vektlegge sanser, kropp og imaginasjon kan det preverbale domene styrkes i samtaleterapier. Terapi handler om å ta bolig i seg selv, uansett hvordan en teoretisk velger å definere selvet. Men en må være klar over at de ulike teoriene får ulike implikasjoner for terapien. I enhver teori ligger et implisitt menneskesyn.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleVeier tilbake til selven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-04-26en_US
dc.creator.authorNesmoen, Eli Kristinen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nesmoen, Eli Kristin&rft.title=Veier tilbake til selv&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27017en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo90797en_US
dc.contributor.supervisorAstrid Bastiansenen_US
dc.identifier.bibsys112320678en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18466/1/EndeligxhovedoppgavexNesmoen21.04.09.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata