Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:07:10Z
dc.date.available2013-03-12T10:07:10Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-04-18en_US
dc.identifier.citationØhlckers, Marianne. Hukommelse og depresjon ved ulike sykdomsforløp med langtkommen multippel sklerose (MS). Hovedoppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18376
dc.description.abstractFormål: Å undersøke hukommelsesfunksjoner og depresjonssymptomer hos MS-pasienter som har hatt sykdommen lenge, og sammenligne prestasjonen mellom ulike sykdomsforløp ved MS. I tillegg vil vi undersøke om depresjonssymptomer har en innvirkning på hukommelsesprestasjonene. Ingen studier har tidligere undersøkt MS-pasienter med så lang sykdomsvarighet og få sammenligner de ulike forløpene. Bakgrunn: Hukommelsessvikt er av de kognitive funksjonene som er funnet mest konsistent svekket hos MS-pasienter. Man finner svikt i både det visuelle og det verbale domenet. Det er uenighet om svikten skyldes redusert innlæring, lagring eller gjenhenting. Forhøyet depresjonssymptomnivå er vanlig hos MS-pasienter, og det er motstridende funn om depresjonssymptomene har en negativ effekt på hukommelsesprestasjoner utover innvirkningen fra MS. Metode: 86 MS-pasienter diagnostisert før 1980 ble rekruttert fra Ullevål Universitetssykehus’ MS-register. Pasientene ble delt inn etter sykdomsforløp. For å undersøke pasientenes hukommelsesfungering benyttet vi en verbal og en visuell hukommelsestest. I tillegg undersøkte vi depresjonssymptomer i utvalget. Resultat: Vi fant hukommelsessvikt i begge domener og ved alle betingelser hos MS-pasientene. Dette skyldes ikke reduksjon i generell kognitiv fungering. I tillegg fant vi at SPMS fremviste større svikt enn RRMS i det verbale domenet. Utvalget rapporterte høyere depresjonssymptomnivå enn det man ville forvente i en normalpopulasjon, og symptomene hadde en negativ innvikning på visuell innlæring og umiddelbar verbal hukommelse. Konklusjon: Pasienter med langtkommen MS kan oppleve innlærings- og hukommelsessvikt i både det verbale og det visuelle domenet. Hukommelsessvikten er hovedsakelig forårsaket av innkodings- og lagringssvikt. SPMS viser i større grad verbal hukommelsessvikt enn pasienter med RRMS, mens den visuelle hukommelsessvikten er lik på tvers av sykdomsforløpene. En vesentlig del av pasientene har depresjonssymptomnivå utover det normale, og depresjonssymptomene kan forverre hukommelsessvikten hos pasientene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHukommelse og depresjon ved ulike sykdomsforløp med langtkommen multippel sklerose (MS) : en populasjonsbasert studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-08-18en_US
dc.creator.authorØhlckers, Marianneen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Øhlckers, Marianne&rft.title=Hukommelse og depresjon ved ulike sykdomsforløp med langtkommen multippel sklerose (MS)&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19200en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo72495en_US
dc.contributor.supervisorNils Inge Landrøen_US
dc.identifier.bibsys081176503en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18376/2/xhlckers.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata