Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:07:51Z
dc.date.available2013-03-12T10:07:51Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2008-01-07en_US
dc.identifier.citationHareide, Live. Mening og mestring. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18362
dc.description.abstractProblemstilling. Myalgisk encefalomyelopati/kronisk tretthetssyndrom (ME/CFS) er en sykdom som i økende grad har blitt allment kjent den siste tiden. Tilstanden kjennetegnes først og fremst av en vedvarende og ekstrem utmattelse som kan føre til store funksjonstap for de som blir rammet. Et stadig økende antall unge pasienter blir diagnostisert med ME/CFS, og det har vært etterlyst mer forskning på denne pasientgruppen. Undersøkelsens formål var å få en psykologisk forståelse av unge pasienters opplevelse av det å leve med sykdommen. Deres opplevelse ble undersøkt gjennom hvordan de forstår sykdommen sin (attribusjon), hvordan de takler sykdommen (mestring), og i hvilken grad de har opplevd støtte fra helsepersonell, familie og venner (sosialt nettverk). Metode. Undersøkelsen besto av en dybdesamtale med ti unge pasienter som kom til Rikshospitalet for utredning av ME/CFS våren 2007. For å få frem subjektive og fyldige fortellinger, ble en kvalitativ metode, i form av et semistrukturert intervju, vurdert som mest egnet. Tematisk analyse ble tatt i bruk og resultatene ble analysert i lys av attribusjonsteori, mestringsteori og teorier om sosial støtte. Oppgaven var et selvstendig forskningsprosjekt. Resultat. Resultatene understreket heterogeniteten i utvalget, da individuelle forskjeller var fremtredende. Felles for alle var allikevel at funksjonstapet sykdommen medførte, påvirket normalutviklingen. Informantenes attribusjon- og mestringsstil var mer fleksibel og variert enn tidligere forskning har antydet. Alle informantene hadde negative erfaringer med et helsevesen som ikke hadde tatt dem på alvor. Endelig viste de stor avhengighet av omsorgspersoner, og alle understreket betydningen av samvær med jevnaldrende. Konklusjon. Oppsummert understreker resultatene at flere perspektiver bør, både i det kliniske møtet med unge pasienter med ME/CFS og i fremtidig forskning på denne gruppen: a) individuelle forskjeller; b) en psykologisk utviklingsmessig forståelse; og c) et relasjonelt perspektiv.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMening og mestring : en kvalitativ studie av sykdomsforståelse og sykdomsatferd hos unge pasienter med myalgisk encefalomyelopati/kronisk tretthetssyndromen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-04-05en_US
dc.creator.authorHareide, Liveen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hareide, Live&rft.title=Mening og mestring&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18816en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo69331en_US
dc.contributor.supervisorArnstein Finset og Ellen Hartmannen_US
dc.identifier.bibsys080535070en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18362/4/hareidehovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata