Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:04:22Z
dc.date.available2013-03-12T10:04:22Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-10-29en_US
dc.identifier.citationSeiertun, Åse Helene. Om forholdet mellom selvbilde og interpersonlige relasjoner. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18353
dc.description.abstractDet er en utbredt oppfatning innen psykologien at det er en sammenheng mellom selvbilde, interpersonlige relasjoner og psykopatologi. Denne sammenhengen har blitt belyst ved hjelp av følgende tre problemstillinger: Hva forteller pasienter som henholdsvis har en typisk kritisk (ATK), kontrollerende (CTR) og aksepterende (LOV) selvbildeprofil, om seg selv og sine relasjoner? Hva er karakteristisk for disse tre pasientgruppenes forhold til seg selv, og for deres familierelasjoner, vennskapsrelasjoner og romantiske/seksuelle relasjoner? Og hvordan forholder disse tre selvbildetypene seg til symptombelastning og grad av personlighetspatologi? Denne hovedoppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt der datamateriale er hentet fra Multisenterprosjektet (Havik et al., 1995). Datamaterialet består av lydbåndopptak av Dynamiske Intervjuer, SASB selvbildeprofiler, utfylte skjemaer for problemer og plager, SCL-90-R (GSI) og SCID-II sumkriterier. Utvalget består av 12 pasienter. Fire av dem har en tydelig kritisk selvbildeprofil, fire har en tydelig kontrollerende selvbildeprofil, og fire har en tydelig aksepterende selvbildeprofil. De Dynamiske Intervjuene har blitt analysert ved hjelp av kvalitative forskningsmetoder. På bakgrunn av intervjuenes innhold har følgende fire primærkategorier blitt dannet: 1. Selvopplevelse, 2. Emosjonelle relasjonskvaliteter, 3. Måter å forholde seg på overfor relasjonspartnere, og 4. Generell interpersonlig innstilling. Resultatene bidrar til å validere SASB-modellen, da de viser høy grad av samsvar mellom pasientenes beskrivelser i det Dynamiske Intervjuet og SASB-modellens beskrivelser av korresponderende selvbildetyper og relasjonskvaliteter. Resultatene viser også en sammenheng mellom økende grad av selvbildepatologi og økende grad av symptombelastning og personlighetspatologi.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOm forholdet mellom selvbilde og interpersonlige relasjoner : en kvalitativ studie av hvordan pasienter med ulike selvbildeprofiler beskriver seg selv og sine relasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-01-31en_US
dc.creator.authorSeiertun, Åse Heleneen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Seiertun, Åse Helene&rft.title=Om forholdet mellom selvbilde og interpersonlige relasjoner&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18210en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo66888en_US
dc.contributor.supervisorMargrethe Seeger Halvorsenen_US
dc.identifier.bibsys080150438en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18353/1/Fullstendigxoppgavexx122.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata