Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:07:17Z
dc.date.available2013-03-12T10:07:17Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-04en_US
dc.identifier.citationVindegg, Guri. Når katastrofen rammer hjemlandet. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18322
dc.description.abstractFORMÅL: Undersøke opplevelsene til tamiler i Oslo, som opplevde at familie og venner på Sri Lanka i romjulen 2004 ble rammet av en tsunami, med særlig henblikk på hvilken betydning hjemreise og det å minnes har for bearbeiding av tap. Selvstendig vitenskaplig arbeid tilknyttet tsunamiprosjektene ved NKVTS. METODE: Semistrukturert intervju med 12 personer, transkribert og siden analysert i to faser. Fase en bestod av deskriptiv tematisk analyse, undersøkelse av tidligere antakelser og fokusert litteratursøk. Fase to bestod av utforskning og fortolkning ved hjelp av fokusert lesning av materialet med analytiske grep av formmessig og innholdsmessig art, samt spesifiserte teoretiske innfallsvinkler fra katastrofepsykolog, kulturpsykologi og narrativ psykologi. RESULTAT: Informantene beskriver omfattende tap og sterke psykologiske reaksjoner i forbindelse med at en tsunami rammet deres hjemland. Det fremkommer stor variasjon i beskrivelse av kontekst med hensyn til sosial kontakt, forhold til eksilmiljøet og forhold til hjelpeapparatet. Å reise til hjemlandet beskrives som betydningsfullt i forhold til å dele sorg med familien, å selv se ødeleggelsene, og å være til hjelp. Å minnes tidligere tap fremstår tidvis som del av en adaptiv bearbeiding av den aktuelle situasjonen. DISKUSJON: I lys av resultatkapitlene drøftes metodens styrker og svakheter, og teoretisk forståelse av betydningen av hjemreise og minner om tidligere tap. I hvilken grad informantene bør anses som hjelpetrengende diskuteres, og hvilken hjelp som i så fall kunne vært nyttig, samt spørsmålet om overførbarhet. KONKLUSJON: Informantene beskriver stor grad av smerte. De gjør imidlertid mye for å tilpasse seg situasjonen og søke mening, både gjennom handling og ved å søke å forstå. Dette meningsskapende arbeidet foregår innenfor en mangefasettert kontekst, som også kan sette grenser for tilpasningen. Å undersøke materialet fra tre ulike teoretiske vinkler, som tidvis supplerer og tidvis konkurrerer, får frem ulike nyanser i materialet, og viser at hvilket blikk man har på materialet har betydning for hva man ser.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNår katastrofen rammer hjemlandet : en kvalitativ undersøkelse av norske tamilers opplevelser etter tsunamienen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-10-29en_US
dc.creator.authorVindegg, Gurien_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Vindegg, Guri&rft.title=Når katastrofen rammer hjemlandet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16744en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo58577en_US
dc.contributor.supervisorNora Sveaass og Sissel Reichelten_US
dc.identifier.bibsys071567305en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18322/3/vindegg_sisteutkast.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata