Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:08:09Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-04-20en_US
dc.identifier.citationHoff, Cecilie Hillestad. Taushet i terapirommet.. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18271
dc.description.abstractOppgaven tar for seg forståelse og håndtering av taushet slik den kan fremstå i det dynamiske terapeutiske rom. Fremstillingen er først og fremst teoretisk, men henter også næring fra ulike kliniske vignetter. Diskusjonen tar utgangspunkt i den klassiske psykoanalytiske oppfatning av taushet som ensbetydende med motstand i den terapeutiske prosess, og viser hvordan denne utfordres av det psykoanalytiske utviklingsperspektivet. Når patologisk utvikling ikke lenger utelukkende forstås med utgangspunkt i nevrotisk konflikt, men også kan forankres i mangel og svikt i tidlige relasjoner, må den klassiske monologiske forståelsesmodellen erstattes av pluralistiske modeller. Forståelsen av taushet må dermed nyanseres og åpnes opp: den kan være uttrykk for så mangt. Taushet byr imidlertid på et epistemologisk dilemma i den terapeutiske prosess. Hvordan skal terapeuten, på tross av ordenes fravær, få innblikk i pasientens særegne problemstilling? Forfatteren hevder i denne sammenheng at mot-overføring trer frem og får en særegen rolle i arbeid med pasienter som i en eller annen form er tause. Gjennom motoverføringen får terapeuten informasjon om pasientens tilstand som ikke kan oppnås på annen måte. Når det avslutningsvis stilles spørsmål om hvorvidt taushet, på tross av pluralismen inkorporert i det psykoanalytiske utviklingsperspektivet, kan forstås innenfor rammene av ett og samme perspektiv, trer diskusjonene frem innenfor to ulike overføringsparadigmer: prestrukturell/strukturell overføring og Modells distinksjon mellom rommende og projektiv overføring. Forfatteren søker å vise hvordan begge perspektivene gir nyttige føringer i møte med taushet, både på forståelses- og intervensjonsnivå. Imidlertid kan ingen av de to fange den totale fenomenologiske kompleksitet som kjennetegner taushetsfenomenet. For å romme denne må vi bevege oss opp på et metateoretisk nivå der taushet alltid, uavhengig av sitt innhold, først og fremst forstås som et kommunikativt uttrykk. Bare slik kommer totaliteten i taushetens kompleksitet til sin fulle rett. Med dette som utgangspunkt konkluderes det med at taushet, så vel som tale, er et selvstendig, kommun-iserende uttrykk som både kan og bør inkorporeres som en meningsfull del av terapeutiske prosesser. På et teknisk nivå forutsetter dette at terapeutens lytteperspektiv rettes mot rommet mellom pasientens ord, så vel som mot ordene i seg selv.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTaushet i terapirommet. : en undersøkelse i lys av psykoanalytisk orientert teorien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-02-13en_US
dc.creator.authorHoff, Cecilie Hillestaden_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code Cen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hoff, Cecilie Hillestad&rft.title=Taushet i terapirommet.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16743en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo56772en_US
dc.contributor.supervisorSiri Erika Gullestaden_US
dc.identifier.bibsys071550623en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18271/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata