Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:05:49Z
dc.date.available2013-03-12T10:05:49Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-04-19en_US
dc.identifier.citationOs, Trude Tangenes. Cerebellum sitt bidrag til arbeidsminnet - ei fMRI-studie. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18265
dc.description.abstractCerebellum har tradisjonelt vore sett på som ein struktur som har vore viktig under planlegging og utføring av motoriske handlingar, samt ved oppretthalding av ballanse og augerørsler. Dei siste 20 åra har det imidlertid vekse fram evidens frå fleir ulike forskingsfelt som antyder at cerebellum også kan ha ei rolle i kognitive prosessar, og at dette skjer i samarbeid med prefrontale- og parietale cerebral cortex i cerebro-cerebellare løkker. Formålet med denne fMRI-studien var å sjå nærare på cerebellum sitt bidrag til arbeidsminneprosessar, med hovudfokus på verbalt arbeidsminne og den fonologiske løkka. Studien er del av eit større prosjekt, Tematisk Område for Psykoser, og data frå 15 friske kvinner er henta frå hjerneavbildingsundersøkinga som er gjort der. Som mål på verbalt arbeidsminne vart det brukt eit n-backparadigme med talpar som stimuli, presentert i eit blokkdesign. Der var to ulike betingingar; 2-back som arbeidsminneoppgåve, og 0-back som kontrolloppgåve. Forsking på dette feltet er ikkje tidlegare blitt gjort med n-backparadigmet, og eitt av formåla med studien var difor å sjå om dette paradigmet gav same aktiveringar i cerebellum som ein har funne ved andre paradigmer. Resultata støttar tidlegare funn, og det vart funne aktivering bilateralt i superiore cerebellum, samt aktiveringar i prefrontale og parietale områder av cerebrum. Det er diskutert korvidt aktiveringane som er funne i superiore cerebellum reflekterar kognitive eller motoriske prosessar, samt kva type kognitive prosessar det eventuelt kan dreie seg om. Evidensen som føreligg gjer at ein kan argumentere for at aktiveringane i cerebellum er av kognitiv art, men ut frå forskinga som føreligg er det fortsatt uklart kva slags type kognitiv prosess det dreier seg om, om det er prosessar direkte involvert i arbeidsminnet, eller om det kan dreie seg om underliggande prosessar.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.titleCerebellum sitt bidrag til arbeidsminnet - ei fMRI-studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-07-16en_US
dc.creator.authorOs, Trude Tangenesen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Os, Trude Tangenes&rft.title=Cerebellum sitt bidrag til arbeidsminnet - ei fMRI-studie&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15183en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo56649en_US
dc.contributor.supervisorJimmy Jensen, Kjetil Sundeten_US
dc.identifier.bibsys070987270en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18265/1/oshovudoppg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata