Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:07:27Z
dc.date.available2013-03-12T10:07:27Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-12-11en_US
dc.identifier.citationNasir, Silvia Hairunnisa, Syversen, Anne Katrine, . Opplevd diskriminering og psykiske problemer. Hovedoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18260
dc.description.abstractEtnisk diskriminering er et samfunnsproblem og en utfordring for det flerkulturelle Norge. Et gjennomgående funn fra studier på voksne er at diskriminering kan være en risikofaktor for psykiske problemer. I vår studie ønsket vi å undersøke denne sammenhengen hos ungdommer med pakistansk bakgrunn. Dessuten ville vi studere om underliggende faktorer i form av mestringsforventning og sosial støtte fra familie, venner, lærere og klasse kunne fungere som modererende faktorer på dette forholdet. I tillegg utforsket vi de direkte sammenhengene mellom risiko- og beskyttelsesfaktorene og psykiske problemer. Fordi den pakistanske kulturen er kjønnsdifferensiert, var mulige kjønnsforskjeller en del av problemstillingene. Vårt rammeverk inkluderte et utviklingsperspektiv, i kombinasjon med akkulturasjons- og stress-mestringsteori. Studien var basert på selvrapporteringsskjemaer og datamaterialet ble hentet fra ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Oslo (2000-2001). Utvalget bestod av pakistanske (N=554) og norske (N=4640) ungdommer i alderen 15-16 år. De norske ungdommene ble inkludert som sammenlikningsgruppe ved måling av psykiske vansker. HSCL-10 ble brukt som mål på angst- og depresjonssymptomer. Det var ingen forskjell mellom de norske og pakistanske ungdommene i nivået av psykiske problemer. Hos de pakistanske ungdommene fant vi at vår prediksjonsmodell forklarte 26% av variansen i psykiske vansker hos guttene, mens den forklarte 20% hos jentene. Familiestøtte var den variabelen som sterkest predikerte psykiske problemer både hos pakistanske gutter og jenter. I tillegg fant vi at hos guttene modererte mestringsforventning, familiestøtte og lærerstøtte forholdet mellom diskriminering og psykiske problemer, dersom nivået av opplevd diskriminering var høyt. Hos jentene var det derimot ingen signifikante buffereffekter. Studien er et empirisk bidrag til økt forståelse av kompleksiteten i forholdet mellom diskriminering og psykiske vansker hos ungdommer i Oslo av pakistansk opprinnelse.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOpplevd diskriminering og psykiske problemer : En kvantitativ studie av ungdommer med pakistansk bakgrunn i Osloen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-09-06en_US
dc.creator.authorNasir, Silvia Hairunnisaen_US
dc.creator.authorSyversen, Anne Katrineen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nasir, Silvia Hairunnisa&rft.au=Syversen, Anne Katrine&rft.title=Opplevd diskriminering og psykiske problemer&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15756en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo50429en_US
dc.contributor.supervisorBrit Oppedal, Espen Røysamben_US
dc.identifier.bibsys071245928en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18260/2/syversen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata