Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-27T12:13:46Z
dc.date.available2014-03-27T12:13:46Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-06-29en_US
dc.identifier.citationKrilic, Zenja. En balkansk hybrid. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18233
dc.description.abstractSammendrag Denne masteravhandlingen søker empirisk å kartlegge samfunnsideologiske endringer over tid i den offentlige mediediskursen i Kroatia i de to tiårene 1991-2010. Endringer i forekomsten av utvalgte søkeord som reflekterer henholdsvis samfunnsideologiene individualisme og kollektivisme blir systematisk kartlagt. Målet er å se om de dominerende globaliseringsprosessene som vektlegger neoliberale markedsverdier og individualisme på bekostning av fellesskapet, endrer balansen mellom individualisme og kollektivisme i Kroatia; et samfunn som inntil ganske nylig la kollektivistiske verdier til grunn. Utviklingen av individualisme og kollektivisme i Kroatia presenteres og diskuteres delvis med referanse til den utviklingen som har skjedd i Norge. Resultatene av undersøkelsen viser at utviklingen av individualisme og kollektivisme i Kroatia har vært både sprikende og motstridende i den tidsperioden som studeres. Dette er ikke overraskende i et nyetablert samfunn som i løpet av kort tid har endret seg fra å være del av det kommunistiske Jugoslavia til å være på vei mot EU medlemskap. I motsetning til i Norge, der vi finner en jevn økning i individualismeord og en jevn nedgang i bruk av fellesskapsord, er utviklingen i Jugoslavia preget av stadige skiftninger. Effekten av globaliseringsprosessene er imidlertid tydelig ved at bruken av individualismeord øker gjennom perioden. Et meget klart, men spesielt utviklingsmønster som vi fant i Kroatia, er en markert økning i bruken av de fleste søkeordene, både individualisme- og fellesskapsord, rundt tusenårsskiftet (2000-2002). På denne tiden foregikk det politiske endringer i landet som kan ha trigget omfattende debatter når det gjelder nettopp de grunnleggende verdiene individualisme og fellesskap som våre søkeord reflekterer. Undersøkelsen er en integrert del av Oslo Ideologiprosjekt ved Universitetet i Oslo, under ledelse av Hilde E. Nafstad og Rolv M. Blakar, og metoden er en tilpasning til kroatiske mediearkiv av den metoden som brukes i dette paraplyprosjektet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn balkansk hybrid : En undersøkelse av utviklingen i individualisme- og kollektivismeideologiene i Kroatia, i tidsperioden 1991-2010en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-14en_US
dc.creator.authorKrilic, Zenjaen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Krilic, Zenja&rft.title=En balkansk hybrid&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32753en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo167049en_US
dc.contributor.supervisorRolv Mikkel Blakar, Hilde Eileen Nafstaden_US
dc.identifier.bibsys141257008en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18233/1/KrilicxZx-xMaster.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata