Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-27T12:13:42Z
dc.date.available2014-03-27T12:13:42Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-03en_US
dc.identifier.citationHallgren, Even. Er det du som er legen? . Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18205
dc.description.abstractHelsevesenet ser en stadig økende andel praktiserende medisinere med minoritetsbakgrunn. Den foreliggende studien tar for seg hvordan denne gruppen opplever sin profesjonelle hverdag i en norsk kontekst. Studien fokuserer spesielt på de utfordringer leger med minoritetsbakgrunn møter, samt hvordan disse utfordringene blir håndtert og forstått. Det ble gjennomført semi-strukturerte dybdeintervjuer blant et utvalg minoritetsprofesjonelle med praksis i det større Oslo-området. Resultatene indikerer at legene opplever en betydelig forekomst av aversive opplevelser i det daglige, hovedsakelig i form av skepsis eller mistillit forut for, og tidlig i, konsultasjonsprosessen. Mer alvorlige tilfeller forekommer også. Legene vurderer videre ofte minoritetsbakgrunn som et handikap i arbeidslivssammenheng, og dette utløser i mange tilfeller en opplevelse av å måtte prestere bedre og jobbe hardere enn majoritetskollegaer. Samtlige respondenter hadde i tillegg utviklet strategier for å unnvike, omgå, reversere eller forebygge negative situasjoner. Det ble påvist 4 hovedkategorier av slike mestringsstrategier. Å være lege med minoritetsbakgrunn er derimot ikke kun assosiert med negativer, flere positive aspekter gjør seg også gjeldende. Studien konkluderer med at økt bevisstgjøring og kunnskapsformidling minoritetsleger og majoritetspasienter imellom er nødvendig for å skape positive holdningsendringer i befolkningen, og slik bidra til mer trygghet og tillit pasient og lege imellom.nor
dc.description.abstractThe Norwegian healtcare system sees a growing percentage of practicing physicians of minority background. The present study revolves around this group experience their everyday work environment in a Norwegian context. The study has a special focus on the challenges physicians of minority background face, and furthermore how these challenges are handled and understood. A series of semi-structured in-depth interviews were conducted with minorityphysicians in the Greater Oslo area. The results indicate that the physicians experience significant levels of aversive occurences in everyday life, mainly in the form of scepticism or mistrust prior to, or early in, the consultationprocess. More serious incursions also occur. The physicans often experience their background as a handicap in their field of employment. This contributes to a felt need to perform above expectations and generally work harder than majority colleagues. All respondents had developed strategies to avoid, evade, reverse or prevent negative reactions and situations. To be a physician of minority background is not just associated with negatives, there are also multiple positive aspects. The study concludes that more attention, knowledge and cultural awareness between minority doctors and majority patients are necessary to generate positive attitude change in the population at large, thus contribute to more assurance and trust in everyday relations.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleEr det du som er legen? : Minoritetslegens erfaringer fra hverdagslig yrkesutøvelse i det norske helsevesen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-14en_US
dc.creator.authorHallgren, Evenen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hallgren, Even&rft.title=Er det du som er legen? &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31988en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo157535en_US
dc.contributor.supervisorKatrina Rønen_US
dc.identifier.bibsys141260149en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18205/1/EvenxHallgren-Kultur-xogxsamfunnspsykologi.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata