Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:07:28Z
dc.date.available2013-03-12T10:07:28Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-30en_US
dc.identifier.citationGuttulsrud, Lene. "Jeg vil liksom være hetro...". Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18195
dc.description.abstractProblemstilling: Forskning viser at norsk ungdoms seksualvaner har endret seg de senere år. Jeg ønsker å øke kunnskapen av hvordan ungdom forstår sin seksualitet, og hvordan seksualiteten påvirker identitetsutviklingen. Metode: Oppgaven er et selvstendig prosjekt. Datamaterialet er samlet inn på internettsiden www.klara-klok.no, under fanen ”seksuell legning”. På Klara Klok kan ungdom i alderen 10 – 30 år stille spørsmål om ting de lurer på rundt seksualitet. 310 spørsmål ble samlet inn og analysert kvantitativt med innholdsanalyse og kvalitativt med tematisk analyse. Hovedvekten er lagt på den tematiske analysen. Resultater: Innholdsanalysen viste at ungdommene lurte mest på om de var homofile, bifile eller lesbiske, og at mange uttrykte redsel og bekymring. Den tematiske analysen identifiserte fire overordnede temaer: ”heteronormativitet”, ”tiltrekning og utforskning”, ”redd” og ”sex og kjærlighet”. Diskusjon: Ungdommenes forståelse av sin seksualitet og seksuelle legning diskuteres i lys av innholdsanalysen og de fire temaene i den tematiske analysen. Jeg fant at mange av ungdommene formidler at de lever i et heteronormativt miljø som oppmuntrer dem til å bli heterofile, og at det skaper stress og ubehag hos unge som opplever homoerotiske impulser og følelser. Guttene var reddere enn jentene for at de skulle ha en ikke-heteroseksuell legning, og hadde en enten/eller holdning til sin seksuelle legning. Hos jentene kunne det ses en mer plastisk og flytende holdning til egen seksualitet. Det var også en del unge som eksperimenterte seksuelt med samme kjønn, men som ikke nødvendigvis identifiserte seg som ikke-heterofile. Noen av ungdommene så også ut til å oppfatte sex som atskilt fra kjærlighet. Samlet sett viste studien at seksualiteten er en sterk faktor i de unges identitetsutvikling, og at gruppetilhørighet er viktigere enn individuell identitet i denne alderen. Behandlere som jobber med unge rådes til å være åpne for de unges bekymring rundt sin seksualitet og ikke adoptere en heteronormativ holdning.nor
dc.description.abstractProblem: Research shows that Norwegian adolescents’ sexual habits have changed in recent years. I wish to increase the knowledge of how young people understand their sexuality and how sexuality affects identity development. Method: The data were collected from the website www.klara-klok.no, under "sexual orientation". Klara Klok is a website where young people aged 10 - 30 years are invited to ask questions about things they wonder about sexuality. They are replied from qualified professionals. 310 questions were collected and analyzed quantitatively and qualitatively by using content analysis and thematic analysis. The main emphasis is put on the thematic analysis. Results: The content analysis showed that the adolescents’ main concern was if they could be gay, bisexual or lesbian, and that many expressed fear and anxiety regarding this. The thematic analysis identified four main themes: "heteronormativity," "attraction and exploration," "scared" and "sex and love." Discussion: Teenagers' understanding of their sexuality and sexual orientation are discussed in light of the content analysis and the four main themes of the thematic analysis. I found that many adolescents convey that they live in a heteronormative environment that encourages them to be heterosexual. This creates distress in those who experience homoerotic impulses and feelings. The boys were more concerned than the girls about the possibility of a non-heterosexual orientation, and tended to define themselves as either heterosexual or homosexual. The girls conveyed a more plastic and fluid attitude towards their sexuality. Some adolescents also engaged in same-sex behavior, without necessarily defining themselves as non-heterosexuals. Some youngsters also appeared to perceive sex as separate from love. Overall, the study showed that sexuality is a strong factor in young people's identity development, and that group affiliation is more important than individual identity at this age. Counsellors who work with adolescents are advised to be open to young people's concerns about their sexuality and not adopt a heteronormative attitude.eng
dc.language.isonoben_US
dc.title"Jeg vil liksom være hetro..." : En studie av ungdoms forståelse av sin seksualitet og seksuelle legningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-06en_US
dc.creator.authorGuttulsrud, Leneen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Guttulsrud, Lene&rft.title="Jeg vil liksom være hetro..."&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31998en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo156955en_US
dc.contributor.supervisorSvein Mossigeen_US
dc.identifier.bibsys123740959en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18195/3/Jegxvilxliksom.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata