Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:08:22Z
dc.date.available2013-03-12T10:08:22Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-27en_US
dc.identifier.citationPersen, Ane Terese. Personlighet og vold. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18187
dc.description.abstractVold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Forskning som kan bidra til større innsikt i hvilke faktorer som underligger voldsutøvelse og hvordan en kan gi behandling som sikrer at volden opphører er dermed viktig. Denne studien bruker femfaktormodellen (FFM) som rammeverk for å gi et innblikk i voldsutøveres personlighet. Studiens siktemål var å først undersøke hvorvidt menn som bruker vold i nære relasjoner skiller seg fra et normutvalg på FFM. Videre ble sammenhengen mellom FFM og ulike typer voldsutøvelse undersøkt. Studien ønsket også å belyse et metodisk problem innen voldsforskning: er selvrapporterte data fra utøver tilstrekkelig i målinger av vold? Dette ble utforsket ved å sammenligne enighet mellom mann og partner. Utvalget bestod av menn som selv søkte eller ble henvist til Alternativ til vold for sitt voldsproblem i nære relasjoner (N=193, alder x= 35,8). I tillegg var komparentopplysninger i form av partnerdata tilgjengelig (N=91). Voldelige handlinger ble målt ved hjelp av spørreskjemaet Vold, rus og alkohol (VAS), og personlighet av Big Five Inventory, 44 Questions (BFI-44). T-tester ble utført for å sammenligne utvalgene, deretter ble variansanalyse brukt for å sammenligne undergrupper i utvalget. Enighet om voldsatferd mellom partene om ble kalkulert ved hjelp av kappa. Mennene i ATVT-studien skilte seg ut ved å ha lavere scorer på agreeableness (A) og høyere scorer på openness (O) og neuroticism (N) sammenlignet med ikke-voldelige menn. Utøvelse av psykisk vold var relatert til lavere A og høyere N. Enighet om vold var lav til moderat, og mennene underrapportere til en viss grad både fysisk og psykisk vold. Neuroticism og agreeableness virker å skille menn som bruker vold fra andre menn samt påvirke utøvelsen av psykisk vold. Det var ikke mulig å finne sammenhenger mellom FFM og voldsutøvelse utover disse forholdene. Måling av vold fra kun utøver risikerer å gi et uriktig bilde av voldsutøvelsen. Fremtidig forskning bør derfor inkludere komparentopplysninger samt bruke et mer utfyllende mål på personlighet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titlePersonlighet og vold : En undersøkelse av sammenheng mellom personlighetstrekk og voldsutøvelse.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-06en_US
dc.creator.authorPersen, Ane Tereseen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Persen, Ane Terese&rft.title=Personlighet og vold&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32099en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo156718en_US
dc.contributor.supervisorOdd Arne Tjerslanden_US
dc.identifier.bibsys123740827en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18187/2/hovedoppgave_persen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata