Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:13Z
dc.date.available2013-03-12T10:06:13Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-27en_US
dc.identifier.citationMellemberg, Kristin. Fedmeutvikling fra ung til voksen: En studie av psykososiale faktorer. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18180
dc.description.abstractBakgrunn: Denne oppgaven undersøker betydningen av psykologiske faktorer og sosioøkonomisk status hos normalvektig ungdom og utvikling av fedme som voksne.Studien er basert på datamateriale fra "Ung i Norge"-undersøkelsen, utarbeidet av NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). "Ung i Norge" er en longitudinell spørreundersøkelse som har fulgt respondentene fra tidlige ungdomsår og til voksen alder, hvor tidsperioden gikk fra 1992 til 2005. Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i normal- og overvektige gutter og jenter, og undersøkt om bulimiske spiseproblemer, usunn vektreguleringsatferd, overspising, kroppsbilde, depresjon, impulsivitet og sosioøkonomisk status kan predikere fedmeutvikling som voksne. Metode: Data ble samlet inn på fire tidspunkter: 1992 (T1), 1994 (T2), 1999 (T3) og 2005 (T4). Et representativt utvalg på 12 287 deltakere ble trukket ut fra 67 ungdoms-og videregående skoler og responsraten ved T1 var på 97 %. Frafall underveis gjorde at færre deltok i undersøkelsen ved oppfølgingstidspunktene, og i tillegg var vi kun interessert i de ungdommene som var med fra 1992 helt til 2005. Ved T4 utgjorde utvalget vårt 2890 personer, som setter responsraten til 82.4 %. Resultater: Av de som var normalvektige i 1992, har 5.2 % av jentene og 5.8 % av guttene utviklet fedme i 2005. Av de ulike variablene vi målte, viste resultatene at normalvektige jenter med høy grad av impulsivitet, negativt kroppsbilde og som kom fra lav sosioøkonomisk klasse kunne predikere fedmeutvikling i 2005, mens det for guttene var bulimiske spiseproblemer i ungdomsårene som predikerte fedmeutvikling i 2005. Konklusjon: Resultatene gir implikasjoner for praktisk anvendelse, ved at det kan igangsettes forebyggende tiltak for fedmeutvikling, som tar utgangspunkt i impulsivitet hos jenter og bulimiske spiseproblemer hos gutter. Nøkkelord: Normalvekt, fedme, bulimiske spiseproblemer, usunn vektreguleringsatferd, overspising, kroppsbilde, depresjon, impulsivitet og sosioøkonomisk status.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFedmeutvikling fra ung til voksen: En studie av psykososiale faktoreren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-05en_US
dc.creator.authorMellemberg, Kristinen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Mellemberg, Kristin&rft.title=Fedmeutvikling fra ung til voksen: En studie av psykososiale faktorer&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31996en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo156635en_US
dc.contributor.supervisorIngela Lundin Kvalemen_US
dc.identifier.bibsys123738210en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18180/1/Mellemberg-profesjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata