Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:06:55Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-24en_US
dc.identifier.citationRostad, Anette, Brose, Ida Marie, . Ensomheten opptrer sjelden alene: En longitudinell studie av sammenhengen mellom ensomhet og depresjon i et ungdomsutvalg.. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18175
dc.description.abstractBakgrunn: Siden 1980-tallet har interessen for forskning knyttet til ensomhet økt kraftig, og det har særlig vært et økt fokus på sammenhengen mellom ensomhet og depresjon. Det er enighet innen forskningsfeltet om at ensomhet og depresjon er assosierte fenomener, men det lite etablert kunnskap om det eksisterer et kausalt forhold mellom variablene. Det er dessuten få longitudinelle studier som har undersøkt sammenhengen mellom ensomhet og depresjon i ungdomsutvalg. Denne studien har som mål å undersøke om det er en kausal sammenheng mellom ensomhet og depresjon, eller om variablene påvirker hverandre og utgjør to sider av samme sak. Studien benytter data fra et ungdomsutvalg, da ungdomstiden er en spesielt sårbar periode for ensomhetsrelatert problematikk. Metode: Analysene baserer seg på longitudinelle data fra et ungdomsutvalg (N= 960 tvillingfamilier). Ungdommene, samt ungdommens foreldre, har svart på spørreskjemaer (UCLA-R og CES-D) ved to tidspunkter, med to års mellomrom. Dataene ble analysert på kryss-seksjonelt og longitudinelt nivå, samt ved hjelp av ”cross-lagged” analyser for å avdekke stabilitet, samvariasjon og kausalitet. Resultater: Studiens resultater indikerer at ensomhet og depresjon er stabile over en to års periode blant ungdommene. Det var også samvariasjon mellom de to variablene på begge måletidspunkter, samt over tid. ”Cross-lagged” analysene antyder at ensomhet har en kausal betydning på fremtidig depresjon, uavhengig av om depresjon er tilstede initialt. Når det gjelder depresjon, er funnene noe mer tvetydige, men peker i retningen av at den kausale betydningen av depresjon på fremtidig ensomhet er betinget av at ensomhet er tilstede ved første måletidspunkt. Konklusjon: Ensomhet ser ut til å ha en kausal betydning for fremtidig depresjon, uavhengig av effekten av samvariasjon, noe som impliserer at det er relevant med et økt fokus på ensomhet i forskning og klinisk praksis. Resultatene knyttet til depresjonens kausale betydning for senere ensomhet, er noe mer tvetydige. Dette illustrerer at det også foreligger en triviell sammenheng mellom depresjon og ensomhet. Depresjon ser ut til å være noe som følger av at man er ensom, men en periode med depresjon synes i liten grad å føre til at man blir ensom.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEnsomheten opptrer sjelden alene: En longitudinell studie av sammenhengen mellom ensomhet og depresjon i et ungdomsutvalg.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-12-17en_US
dc.creator.authorRostad, Anetteen_US
dc.creator.authorBrose, Ida Marieen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rostad, Anette&rft.au=Brose, Ida Marie&rft.title=Ensomheten opptrer sjelden alene: En longitudinell studie av sammenhengen mellom ensomhet og depresjon i et ungdomsutvalg.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31995en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo156077en_US
dc.contributor.supervisorSvenn Torgersenen_US
dc.identifier.bibsys123949068en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18175/1/BrosexogxRostadx-xHovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata